Materiał Partnera

Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń

Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń

Działania biur geodezyjno-kartograficznych nie kończą się na takich procesach jak tyczenie terenu i budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, przygotowywanie map do celów projektowych, czy nadzór geodezyjny nad kolejnymi etapami realizowania inwestycji. Wielu geodetów posiada szerokie kompetencje kartograficzne, a ich praca rozszerzona jest o kompleksową obsługę inwestycyjną również z wykonania pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zakończenie inwestycji budowlanej nie kończy się na oddania budynku w stanie surowym do prac wykończeniowych. Dla wielu obiektów architektonicznych, które wymagały uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę, należy spełnić jeszcze jeden ważny warunek przed jego wykorzystaniem – jest nim inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która zakłada wykonanie operatu geodezyjnego (dokument uwzględniający różne działania na wszystkich etapach prac inwestycyjnych), a także szerokiej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. To właśnie ona uwzględnia naniesienie na mapy zasadnicze wszystkich danych, które nie są zbieżne z założeniami projektowymi. Inwentaryzacja geodezyjna wykonywana przy oddaniu budynku do eksploatacji lub przy sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych – w tym sieci uzbrojeń – przewiduje zatem wykonanie pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń. Tego typu zadania wykonuje polecane wśród klientów prywatnych i biznesowych biuro geodezyjno-kartograficzne Askro.

Dlaczego ważne jest wykonywanie pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń?

Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń są bardzo ważne z wielu względów. Jednym z nich jest sprawdzenie dokładności wykonania prac budowlanych oraz określenie marginesu błędu projektowego – ciężkość budynku i danych materiałów może wpływać na różne odkształcenia terenu. Nie tylko czynniki obciążeniowe mają znaczenie. Ważne są również czynniki zewnętrzne takie jak wiatr, drgania, warunki gruntowe, uwarunkowania wodne. Pod ich wpływem budynek lub jego element, a także sieć uzbrojenia terenu, może ulec przemieszczeniom i odkształceniom geodezyjnym, a każdy niepokojący parametr musi zostać wychwycony przez geodetę. Odkształcenia występują wtedy, kiedy zaobserwowano zmianę położenia obiektu architektonicznego wraz ze zmianami jego wymiarów i kształtu. Sama zmiana położenia danego obiektu to przemieszczenie. Warto wiedzieć, że najlepsze biura geodezyjne, wykorzystujące nowoczesny sprzęt działają w technologii 3D. Pozwala to na wykonywanie trójwymiarowych modeli terenu i takie działania jak: analiza 3D przemieszczeń skarp oraz kontrola stabilności obiektów, czy długookresowe pomiary 3D punktów kontrolnych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz