Materiał Partnera

Pogotowie ekologiczne - czym jest, jak działa?

Pogotowie ekologiczne - czym jest, jak działa?

Zanieczyszczenia i skażenia powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych są rosnącym problemem dla środowiska. Paliwo, olej i ropa są tak samo niebezpieczne dla człowieka, jak i dla otaczającej nas natury. Kto zajmuje się usuwaniem odpadów i różnego rodzaju szkodliwych substancji? To zadanie pogotowia ekologicznego! Sprawdzamy, czym jest pogotowie ekologiczne i w jaki sposób działa.

Charakterystyka pogotowia ekologicznego

Pogotowie ekologiczne to usługi ukierunkowane na ochronę środowiska, mające na celu unieszkodliwianie i usuwanie niebezpiecznych odpadów. Świadczą je firmy specjalizujące się w gospodarce odpadami, w tym w:

 • wywozie śmieci,
 • wywozie materiałów niebezpiecznych,
 • usuwaniu szlamów,
 • odbiorze odpadów,
 • recyklingu odpadów,
 • czyszczeniu tłuszczowników, separatorów oraz instalacji przemysłowych.

Pogotowie ekologiczne jest wzywane zawsze, kiedy dojdzie do:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • awarii w zakładach przemysłowych,
 • innych zdarzeń losowych, które zagrażają bezpieczeństwu środowiska naturalnego.

Jak działa pogotowie ekologiczne?

Pogotowie ratunkowe przede wszystkim działa szybko i sprawnie, i oferuje usługi na najwyższym poziomie. Jak najszybciej unieszkodliwia niebezpieczne substancje, trzymając się następującego schematu:

 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 2. Pobór próbek substancji, które dostają się do środowiska.
 3. Analiza zebranych danych i oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia.
 4. Działania ukierunkowane na zlikwidowanie zanieczyszczenia.
 5. Rekultywacja gruntu, czyli przywrócenie właściwości użytkowych zniszczonej glebie.
 6. Nawiezienie czystej ziemi.
 7. Przygotowanie należytych raportów.
Pogotowie ratunkowe działa zgodnie z obowiązującymi normami i zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro środowiska naturalnego – dodaje nasz ekspert z firmy EKOPROD.

Zalety pogotowia ekologicznego

Pogotowie ekologiczne błyskawicznie usuwa skutki niekontrolowanych rozlewisk substancji niebezpiecznych dla zdrowia i dla natury. Bezzwłocznie dostarcza niezbędne ku temu środki i zapewnia możliwie szybką reakcję  na zgłoszoną awarię. Dzięki temu ogranicza obszar skażenia i sprawnie blokuje dalsze wycieki płynów.

Pogotowie ekologiczne jest niezwykle istotnym sektorem usługowym, ponieważ działa w celu ochrony środowiska. Stara się również zapobiegać występowaniu niebezpiecznych sytuacji i prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie ekologii. Warto wspólnie dbać o naturę, a tym samym o naszą planetę, która jest przecież naszym domem!

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz