Artykuł sponsorowany

Podział majątku po rozwodzie – w kancelarii prawniczej Aliant uzyskasz niezbędne informacje

Podział majątku po rozwodzie – w kancelarii prawniczej Aliant uzyskasz niezbędne informacje

Warto dopełnić sprawę rozstania oraz rozwodu o podział wspólnych rzeczy np. nieruchomości, działki, samochodu czy telewizora. Zastanawiasz się, na czym polega podział majątku po zakończeniu związku małżeńskiego i ile ten proces trwa? Wszelkich niezbędnych informacji udzieli Ci kancelaria prawnicza Aliant, a kilka istotnych kwestii dowiesz się z naszego artykułu.

Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego?

W związku małżeńskim panuje zasada, że w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Są to między innymi:

  • wynagrodzenia za pracę i dochody z działalności zarobkowej np. z prowadzenia firmy;

  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku otwartym każdego z małżonków;

  • urządzenia domowe jak pralka, lodówka, telewizor itd.;

  • samochody;

  • nieruchomości.

Sam proces jakim jest podział majątku to dość skomplikowana sprawa, zwłaszcza jeśli strony nie są zgodne w tych kwestiach.

Kiedy można dzielić majątek wspólny małżonków?

Czy można podzielić majątek wspólny jeszcze przed uzyskaniem rozwodu? To pytanie często zadają klienci kancelarii prawniczej Aliant z Białegostoku, która specjalizuje się w prawie majątkowym.

Kancelaria działa od 1992 roku i posiada ogromne doświadczenia w branży. Dokładnie oblicza wartość wszystkich przedmiotów i praw majątkowych zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa i walczy w sądzie o najlepsze warunki dla klienta.

Majątek wspólny dzieli się dopiero po rozwodzie. W trakcie jego trwania nie można dokonywać żadnego podziału. Jeśli obie ze stron są zgodne i doszły do porozumienia, warto zawrzeć umowę ugodową (w formie ustnej, bądź pisemnej).

Gdy jedno z małżonków nie potrafi dojść do porozumienia, podział majątku następuje na drodze sądowej. W tym celu należy złożyć pozew, pomocne będą również dokumenty i zeznania świadków, aby móc udowodnić przed sądem, że dany przedmiot był zakupiony w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli tego nie zrobisz, nie będzie podlegał on podziałowi.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz