Materiał Partnera

Podstawowe informacje o szkoleniach BHP

Podstawowe informacje o szkoleniach BHP

Każdy pracownik, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje, musi przejść szkolenie BHP. Wszelkie koszty takiego szkolenia ponosi jego pracodawca, który sam zobowiązany jest przez nie przejść. Kursy różnią się jednak między sobą w zależności od zakresu wykonywanych przez ich uczestników obowiązków zawodowych. Należy dokładnie przestrzegać terminów szkoleń, bo ich niedotrzymanie grozi mandatem przyznawanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Pierwsze szkolenie, na którym musi pojawić się każdy pracownik, to szkolenie wstępne. Pozwala ono na dopuszczenie jego uczestnika do pracy. Drugie szkolenie to szkolenie okresowe – należy do niego przystępować tak często, jak wymaga tego dane stanowisko. Zasady te zostały ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku. Obowiązek odbycia szkoleń BHP dotyczy wszystkich osób zatrudnionych – niezależnie od umowy, na mocy której przyjęto ich do pracy. Przystąpią do niego nie tylko pracownicy z umową o pracę, ale także ci z umową zlecenia oraz umową o dzieło, a także praktykanci i stażyści. Pracodawcy również nie są zwolnieni z tego obowiązku. Cele szkolenia BHP to:

·         przygotowanie do wykonywania obowiązków pracowniczych w bezpieczny sposób;

·         nauczenie uczestników postępowania w sytuacjach awaryjnych;

·         zapoznanie pracowników ze szkodliwymi lub zagrażającymi zdrowiu czynnikami, które występują w środowisku pracy;

·         przekazanie wiedzy na temat środków i działań zapobiegawczych;

·         wyjaśnienie ogólnych przepisów Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży energetycznej

Jedną z instytucji przeprowadzających szkolenia BHP w branży energetycznej jest Stowarzyszenie Polskich Energetyków Zarząd Główny. W swojej ofercie proponuje nie tylko szkolenia wstępne – podstawowe – ale także okresowe, skierowane zarówno do robotników, jak i pracodawców i osób kierujących pracownikami. Wszystkie bazują na szczegółowym programie opracowanym przez organizatora szkolenia. Wykorzystywane podczas szkoleń środki dydaktyczne obejmują tablice, filmy, folie do wyświetlania informacji oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

Przyjrzyjmy się niektórym wariantom kursów BHP:

·         Instruktarz wstępny ogólny – organizowany w formie instruktażu przed przystąpieniem pracownika do pracy w danej firmie.

·         Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – zwykle przyjmuje kształt instruktażu, który przeprowadzany jest bezpośrednio na stanowisku pracy. Może zostać poprowadzone także w formie wykładu czy pogadanki z omówieniem okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy, a także możliwości ich uniknięcia dzięki działaniom profilaktycznym.

·         Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – przeciwnie do dwóch poprzednich szkoleń, może przyjąć formę samokształcenia kierowanego. Uczestnicy szkolenia otrzymują wówczas materiały umożliwiające samodzielne przyswojenie danej problematyki. Oczywiście to nie jedyny sposób prowadzenia takiego szkolenia – innymi są kursy i seminaria.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz