Materiał Partnera

Podstawowe informacje o badaniach sprawozdań finansowych

Podstawowe informacje o badaniach sprawozdań finansowych

Niektóre ze spółek i instytucji podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Badania tego rodzaju dokonać może audytor – biegły rewident – a jego wynikami są opinia i raport. Samo badanie, prócz tego, że dla niektórych podmiotów jest po prostu obowiązkowe, spełnia szereg istotnych funkcji. Może na przykład zwiększyć zaufanie do spółki czy określić jej konkurencyjność na tle innych. Nie musimy oczywiście zlecać badania każdego sprawozdania finansowego.

Jakie jednostki muszą zlecić badanie sprawozdania finansowego?

Art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości jasno definiuje obowiązek badania sprawozdania finansowego. Wymienia sześć typów instytucji, których roczne sprawozdania muszą być obowiązkowo badane. Znajdziemy wśród nich między innymi spółki akcyjne, krajowe instytucje płatnicze i jednostki działające w oparciu o przepisy związane z funkcjonowaniem i organizacją funduszy emerytalnych. Pozostałe spółki – takie jak spółka z o.o., partnerska czy komandytowa – podlegają badaniu przy spełnieniu dwóch z czterech wymienionych w ustawie warunków. Należą do nich na przykład średnioroczne zatrudnienie przynajmniej pięćdziesięciu osób czy przychody na poziomie przynajmniej pięciu tysięcy euro. Każda jednostka, na którą prawo nakłada obowiązek badania sprawozdania rocznego, musi wybrać biegłego rewidenta.

Jakiego audytora do badania sprawozdania wybrać?

Audytorzy różnią się między sobą uprawnieniami. Niektórzy będą mogli badać wyłącznie sprawozdania średnich spółek lub spółek zaufanych, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Istotna jest także kwestia ceny, choć w przypadku biegłych rewidentów nie zawsze stanowi ona decydujący argument stojący za wybraniem konkretnego podmiotu. Czasem dużo bardziej istotne jest to, czy ze sprawozdania korzystać będą inne, zewnętrzne podmioty. Jeżeli wybierzemy renomowanego audytora – na przykład z placówki Księga Sp. z o.o. Kancelaria biegłych rewidentów – nasza wiarygodność w oczach kontrahentów i współpracowników wzrasta, co naturalnie przekłada się na dalsze sukcesy prowadzonej przez nas jednostki. Ponadto, doświadczeni rewidenci mogą przyczynić się do dalszego przyspieszenia rozwoju spółki. Posiadają bowiem dużą wiedzę, często z zakresu konkretnej branży i potrafią się nią podzielić. Treść podpisanej z biegłym rewidentem umowy nie jest uregulowana prawnie, zatem dokument ten może zostać sporządzony tak, by odpowiadał obu stronom – jeśli oczywiście jego zapisy nie ograniczą w żaden sposób przebiegu badania sprawozdania finansowego.

Opracowanie:
Katowice, al. Roździeńskiego 188C
tel. 32 782 91 47
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz