Materiał Partnera

Podstawowa dokumentacja BHP – co powinna zawierać?

Podstawowa dokumentacja BHP – co powinna zawierać?

Na każdym pracodawcy zatrudniającym pracowników należy dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy. W razie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy firma musi posiadać określoną dokumentację związaną z tą dziedziną prowadzenia przedsiębiorstwa. Co powinno się w niej znaleźć i jaki jest podstawowy wykaz dokumentacji BHP? Kto może ją prowadzić? Jak je katalogować?

Skatalogowanie w rejestrach

To, co w pracach biurowych pozwala utrzymać porządek to rejestry. Także podstawowa dokumentacja BHP powinna być skatalogowana przez inspektora BHP. Istnieje 12 podstawowych kategorii. Jedną z nich jest rejestr chorób zawodowych. Powinny się tam znaleźć takie akta, jak  zgłoszenia pracowników w tym zakresie, stwierdzenia chorób, decyzje ich dotyczące itp. Rejestr wypadków przy pracy to akta i opisy zdarzeń, wyniki śledztw, dane dotyczące pracownika itp. Jednymi z najdłużej przechowywanych w firmie dokumentów – obowiązkowo to aż 40 lat! – są karty badań i pomiarów czynników szkodliwych. Wyniki tych badań także powinny mieć swój rejestr. Kolejne rejestry można podzielić ze względu na narażenie na konkretny typ czynników niebezpiecznych, dołączając potencjalne negatywne skutki, jak i realne zdarzenia i akta pracowników, którzy mieli problemy ze zdrowiem po kontakcie z substancjami. Do zadań pracowników BHP należy też dozór techniczny urządzeń i maszyn, dla których mogą być prowadzone dwa rejestry – z listą maszyn i zaleceniami i z wynikami kontroli. Dokumenty BHP i kadr to zaświadczenia o odbyciu szkoleń BHP i badania lekarskie związane z przeciwskazaniami do pracy. One też zasługują na osobne rejestry.

Jeśli mamy problem z prowadzoną dokumentacją i potrzebujemy wsparcia w uporządkowaniu jej – nie tylko przed kontrolą, ale i na co dzień, zatrudnijmy fachową firmę, taką jak Nadzór i Obsługa BHP i Ppoż - Szkolenia Teresy Boguckiej-Skopiak. Dzięki pracy specjalistów w zakresie dokumentacji BHP nie musimy martwić się o braki związane z tą dziedziną.

Obowiązkowe wykazy, regulaminy i wyniki pomiarów

W podstawowej dokumentacji BHP powinny znaleźć się wszelkie regulaminy i decyzje państwowe dotyczące warunków pracy. Są to takie dokumenty, jak wykazy prac wzbronionych ciężarnym, pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, prac szczególnie niebezpiecznych itp. Z prośbą o stworzenie takiej dokumentacji BHP także możemy zwrócić się do firmy zewnętrznej.

Muszą znaleźć się tam też wyniki wszelkich przeglądów związanych z instalacjami w obiekcie (np. elektrycznej, odgromowej czy gazowej), a także budynku czy sprzętu przeciwpożarowego. Wreszcie istotne są zarządzenia pracodawcy dotyczące BHP.

Dokumentacja do celów organizacyjnych

Jednym z katalogów dokumentacji BHP powinny być wszelkie sprawozdania, analizy warunków pracy, dokumenty pokontrolne, oceny ryzyka zawodowego, instrukcje BHP dla danego miejsca itp. Są to wszelkie dokumenty, które inspektor BHP – lub wynajęta do tego firma – tworzy na potrzeby danego miejsca i na bieżąco.

Opracowanie:
Góra Kalwaria, Chopina 9/1 lok. 18
tel. 795 511 944
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz