Materiał Partnera

Podnieś swoje kwalifikacje jako kierowca – zapisz się na kurs ADR

Podnieś swoje kwalifikacje jako kierowca – zapisz się na kurs ADR

Jesteś kierowcą zawodowym, ale chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Jeżeli zamierzasz rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem materiałów niebezpiecznych, musisz obowiązkowo odbyć szkolenie ADR. Sprawdź, na czym to polega.

ADR czyli co?

Przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Tak wynika z ADR – międzynarodowej konwencji dotyczącego drogowego przewozu towarów i ładunków stanowiących zagrożenie. Umowa podpisana 30 września 1957 roku w Genewie została ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku, w efekcie czego postanowienia konwencji dotyczą także firm transportowych działających na terenie naszego kraju.

Potrzebne uprawnienia, by przewozić materiały niebezpieczne

Zgodnie z obowiązującą umową ADR, każda osoba mająca styczność z materiałami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, musi posiadać stosowne uprawnienia. Te zaś wydawane są wyłącznie po ukończeniu kursu specjalistycznego i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie. Wydawane uprawnienia mają charakter międzynarodowy, a więc – jako kierowca – można się nimi posługiwać nie tylko na terenie kraju, ale również za granicą.

Kurs ADR – najważniejsze informacje

Kurs ADR, organizowany m.in. przez ośrodek szkoleniowy Trawers, przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje lub przywrócić utracone uprawnienia.

Każda osoba, która zamierza przystąpić do szkolenia ADR, powinna spełniać określone wymagania:

  • mieć co najmniej 21 lat,
  • posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami wyznaczone ustawą o ruchu drogowym i ustawą o transporcie drogowym.

W ramach organizowanych szkoleń odbywają się:

  • kursy podstawowe ADR dla wszystkich klas – kursy związane z przewozem drogowym towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne, realizowane są w wymiarze 24 godzin,
  • kursy rozszerzone ADR dla cystern – można do nich przystąpić wyłącznie po ukończeniu szkolenia podstawowego – kursy związane z przewozem materiałów niebezpiecznych w cysternach, realizowane są w wymiarze 16 godzin,
  • kursy rozszerzone ADR dla klasy 1 – można do nich przystąpić po ukończeniu szkolenia podstawowego – kursy obejmują przewóz materiałów niebezpiecznych należących do klasy 1, czyli materiałów i przedmiotów wybuchowych, szkolenie realizowane jest w wymiarze 8 godzin.

Jakie uprawnienia kierowca uzyska po ukończonym kursie?

Ukończenie kursu podstawowego ADR dla wszystkich klas uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Ma on formę pisemnego testu składającego się z 30 pytań. Osoba egzaminowana ma 90 minut na jego rozwiązanie. Pozytywny wynik oznacza zdany egzamin, a co za tym idzie – otrzymanie uprawnień.

W przypadku kursu rozszerzonego także trzeba zdać egzamin. I znów ma on formę pisemnego testu. W zależności od programu kursu, składa się z 18 pytań (test dla cystern) lub 15 pytań (test dla klasy 1). Czas trwania wynosi odpowiednio 60 minut i 45 minut.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz