Materiał Partnera

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – ogólna charakterystyka

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – ogólna charakterystyka

Podatkowa księga rozchodów i przychodów to inaczej mówiąc, prowadzenie ewidencji księgowej w celu rejestracji operacji gospodarczych firmy w uproszczony sposób czyli w tak zwanym systemie pojedynczej księgowości, gdzie umieszcza się informacje o wszelkiego sortu przychodach (między innymi ze sprzedaży), wszelkich zakupach na rzecz firmy wraz z informacją o kosztach pobocznych, a także wydatkach firmowych (takich jak m.in. wynagrodzeniach pracowniczych i inne). Co jeszcze warto wiedzieć w tym temacie?

Kto musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Do prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów zobowiązane są:

  • Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą (pozarolniczą) i rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych bądź też opłacają tak zwany podatek liniowy
  • Spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne, spółki partnerskie- pod warunkiem, że ich przychody netto za poprzednio rok obrotowy nie osiągnęły wysokości większej niż równowartość 2 000 000 Euro (wtedy dotyczyłby ich obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg).

Zwolnienie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Istnieją sytuacje, w których podatnik może być zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dotyczą one:

  • Sytuacji, gdy stan zdrowia lub wiek danego przedsiębiorcy na to nie pozwala
  • Lub gdy nie pozwalają na to pewne okoliczności dotyczące rozmiaru bądź też rodzaju danej działalności gospodarczej.

W powyższych sytuacjach można złożyć wniosek na piśmie w urzędzie skarbowym w miejscu swojego zamieszkania w przeciągu 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego ma obowiązywać zwolnienie.

Jak zakłada się podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Sprawy dotyczące zakładania podatkowej księgi przychodów oraz rozchodów zawarte są w paragrafie 10 rozporządzenia w kwestii prowadzenia KPiR i według niego powinno to nastąpić 1 stycznia roku podatkowego bądź też na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dlaczego warto zlecić prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zewnętrznej firmie specjalizującej się w dziedzinie rachunkowości?

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów to spory obowiązek ciążący na barkach przedsiębiorcy. Wymaga on znajomości obowiązujących norm prawnych oraz szerokiej wiedzy z zakresu księgowości. Obowiązek ten musi być wykonany nie tylko terminowo ale także bezbłędnie. W przeciwnym razie firma zostanie narażona na koszty związane z karą pieniężną. Dlatego właśnie warto właśnie skorzystać z usług firmy Agencja Biegłych Rewidentów Tax - 2 Sp. z o.o., która zajmie się kompleksowo między innymi kwestią prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów Państwa firmy, co w efekcie pozwoli Państwu uniknąć stresu oraz zbędnych kosztów.

Opracowanie:
Wrocław, al. Kochanowskiego 17
tel. 71 328 35 49
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz