Materiał Partnera

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – do czego i komu jest potrzebna?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – do czego i komu jest potrzebna?

Prowadzenie przedsiębiorstwa oznacza konieczność ewidencjonowania wielu aspektów działalności, w tym m.in. operacji gospodarczych. Ujmuje je w formie uproszczonej podatkowa księga przychodów i rozchodów, której prowadzenie jest dla większości firm obowiązkiem. Warto zadbać o to, by ewidencja ta była rzetelna i prawidłowa, co gwarantują jedynie najlepsze biura rachunkowe.

Kiedy jest niezbędna?

Każda z osób fizycznych, która czerpie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jako formę opodatkowania wybrała podatek liniowy lub rozlicza się według zasad ogólnych, zobligowana jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podobnie jest ze spółkami jawnymi i cywilnymi osób fizycznych, a także spółkami partnerskimi. Warto jednak pamiętać o tym, że przychody netto w tym wypadku nie mogą przekroczyć w ciągu roku obrotowego równowartości 2 000 000 euro w walucie polskiej. Ewidencja w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów sporządzana powinna być przez profesjonalistów z renomowanego biura rachunkowego, takiego jak np. Łebski Daniel prowadzonego przez Daniela Stuligłowę. Dzięki wynajęciu specjalisty z zakresu księgowości, przedsiębiorca ma pewność, że ewidencja będzie prowadzona rzetelnie i terminowo. To istotne, ponieważ księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w dzień 1 stycznia roku podatkowego lub w dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w ciągu 20 dni od rozpoczęcia jej prowadzenia należy zgłosić to naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego.

Istotna ewidencja

Podatkowa księga przychodów i rozchodów ma niebagatelne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy chcącego kontrolować finanse prowadzonej przez niego działalności. W poszczególnych kolumnach ewidencji zapisuje się najważniejsze informacje na temat konkretnej operacji gospodarczej – jej datę, numer dowodu księgowego, dane kontrahentów, ale też krótki opis zdarzenia oraz wartość sprzedanych usług czy towarów. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonuje się także wszelkie inne przychody, jakie wynikają z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ale nie są związane ze sprzedażą towarów i usług. W księdze odnotowywane są wynagrodzenia w gotówce i naturze przeznaczone dla poszczególnych pracowników. Prawidłowe i rzetelne rozliczenie wszystkich kolumn znajdujących się w ewidencji może być dla przedsiębiorcy zadaniem czasochłonnym i skomplikowanym, dlatego warto je powierzyć specjalistom z dobrego biura rachunkowego. To gwarancja  terminowego i poprawnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – ważnego elementu działalności gospodarczej.

Opracowanie:
Warszawa, Kazachska 7 lok. 56
tel. 606 917 224
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz