Materiał Partnera

Podatki i księgowość bez ryzyka

Podatki i księgowość bez ryzyka

Jednym z nieodłącznych ryzyk ponoszonych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jest ryzyko podatkowe. Oznacza to niepewność dotyczącą podjętych bądź zaniechanych działań, które mogą wywrzeć negatywne skutki dotyczące podatków i ewentualnych kar. Z tego powodu właściciele i zarządcy firm i przedsiębiorstw starają się zminimalizować to ryzyko. Radzą sobie z tym za pomocą różnych narzędzi a jednym z nich jest outsourcing usług podatkowych.

Zlecenie obsługi rachunkowo prawnej firmie zewnętrznej

Skutki błędów popełnianych w związku z podatkami mogą być bardzo kosztowne i w najgorszym razie doprowadzić nawet do upadłości firmy. W świetle często zmieniających się przepisów podatkowych najłatwiejszym sposobem uniknięcia pomyłek, jest zlecenie obsługi podatkowo-księgowej firmie zewnętrznej, która specjalizuje się właśnie w tym zakresie. Outsourcing podatkowo-księgowy może obejmować różne elementy i przyjmować różne formy dotyczące:

  • czynności rachunkowo-rozliczeniowych, czyli prowadzenie ksiąg podatkowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych, sporządzanie deklaracji,
  • czynności prawniczych, to jest: doradztwo, sporządzania pism procesowych oraz reprezentacja przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej jak również przed sądami,
  • czynności prawniczo-rachunkowo-rozliczeniowych - to forma łącząca zakres powyższych czynności, zwykle jednak z zastrzeżeniem, że niektóre z nich, jak na przykład reprezentacja przed sądami, zostają wyłączone z zakresu obowiązków.

O tym jakie czynności zlecić firmie zewnętrznej decydują przede wszystkim potrzeby podatnika. Istotne jest jednak to, że mimo zlecenia rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg, podatnik nadal ponosi odpowiedzialność i winien podejmować działania ograniczające ryzyko podatkowe we własnym zakresie.

Wysoki poziom merytoryczny obsługi podatkowo-księgowej przedsiębiorstwa

Źródła ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwach można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne ryzyka podatkowego to te związane z działalnością przedsiębiorstwa, jak podział obowiązków, wewnętrzne procedury czy systemy informatyczne. Przedsiębiorca winien sam zadbać, by były one właściwe, skuteczne i nie zawierały błędów. Czynniki zewnętrzne ryzyka podatkowego dotyczą natomiast przepisów prawa podatkowego, ich zmienności, stopnia skomplikowania, różnorodności interpretacyjnej i tym podobnych. Pomimo oczywistego faktu, że przedsiębiorca nie ma wpływu na te czynniki, może jednak ograniczyć ryzyko nimi uwarunkowane na przykład korzystając z usług Kancelarii Doradztwa Podatkowego Wyjadłowska. Wysoki poziom merytoryczny obsługi przez KDP zapewniają pracujący tam doradcy podatkowi, księgowi i referenci. Są to osoby, które mogą dokonywać czynności podatkowych, jak wynika z ustawy.

Opracowanie:
Kraków, Armii Krajowej 12 lok. U6
tel. 12 294 63 26
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz