Materiał Partnera

Podatek dochodowy, VAT i co jeszcze? Jakie podatki płaci firma?

Podatek dochodowy, VAT i co jeszcze? Jakie podatki płaci firma?

Założenie działalności gospodarczej nie jest trudne – możemy zrobić to nawet przez Internet. Jednak już jej prowadzenie i przestrzeganie wszystkich obowiązków związanych rozliczeniem finansowym może sprawiać już pewne trudności. Przedsiębiorca powinien powierzyć te sprawy księgowemu, jednak sam również powinien być świadomy swoich obowiązków, praw oraz możliwości w zakresie finansów.

Podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca uzyskujący przychody zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego. Jego wysokość nie jest jednak sztywno ustalona i w dużym stopniu zależy od przyjętej formy opodatkowania, co do której mamy pewną dowolność. Polskie prawo wyróżnia kilka takich form, do których zaliczamy skalę podatkową 18 i 32%, podatek liniowy oraz zryczałtowane formy opodatkowania, czyli ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową. Prowadzenie księgowości w zakresie każdej z nich powierzyć możemy specjalistom. Biuro rachunkowe Argentarius swoje usługi w zakresie finansów kieruje szczególnie do przedsiębiorstw.

W dwóch pierwszych przypadkach – tak zwanych formach ogólnych opodatkowania – wysokość podatku obliczana jest procentowo od uzyskanego dochodu. Podatek dochodowy płacony w formie ryczałtu obliczany jest na podstawie dochodu bez uwzględnienia kosztów jego uzyskania. Zależy też od stawki ryczałtu przypisanej do konkretnej działalności gospodarczej. Natomiast stawka podatku w formie karty podatkowej ustalana jest w każdym roku podatkowym.

Podatek od towarów i usług

Jest to dobrze nam znany podatek VAT, który obciąża wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji zarówno towarów, jak i usług. Stanowi on różnicę pomiędzy podatkiem należnym, czyli uzyskanym ze sprzedaży klientom, a podatkiem naliczonym zapłaconym przy zakupie.

Stawki VAT w odniesieniu do konkretnych towarów i usług określone są w ustawie o podatku od towarów i usług. Należy pamiętać również, że płatnicy tego podatku zobowiązani się do prowadzenia w ramach księgowości ewidencji VAT. Niektóre czynności zwolnione są z opodatkowania VAT, możliwe jest też zwolnienie z tego podatku na początku działalności, są jednak przedsiębiorstwa, których ta możliwość nie dotyczy – między innymi dostawcy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym czy świadczący usługi jubilerskie.

Pozostałe podatki

Dodatkowym podatkiem, który musi płacić przedsiębiorca, jest podatek od nieruchomości – w sytuacji, gdy ma on nieruchomość na własność. Wysokość podatku ustalana jest każdego roku przez organ wykonawczy.

Jeśli zawiera on natomiast umowy z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej dotyczące pożyczki, darowizny czy sprzedaży, przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość zależna jest od rodzaju tejże umowy.

Opracowanie:
Gliwice, Bojkowska 6
tel. 32 238 90 84
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz