Materiał Partnera

Po co przeprowadza się remediację gleby?

Po co przeprowadza się remediację gleby?

Choć wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy z istnienia procesu remediacji, to jego przeprowadzenie może okazać się niezbędne jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych na danej działce. Dzięki remediacji można bowiem w sposób całkowity usunąć z gruntu wszelkiego rodzaju szkodliwe substancje, które mogą być zagrożeniem dla środowiska oraz użytkowników terenu. Co dokładnie trzeba wiedzieć o tej czynności?

W jaki sposób gleba może stanowić zagrożenie?

Na konkretnych działkach może znajdować się wiele zagrożeń, których istnienia inwestorzy nie są często świadomi. Dotyczy to zarówno gleby, jak i ziemi oraz wód gruntowych na posesji. Grunty mogą być skażone na wiele sposobów, np. poprzez występowanie w nich szkodliwych metali ciężkich. Ołów, rtęć czy np. nikiel w zbyt dużym stężeniu przy późniejszej eksploatacji działki będą zagrożeniem dla zdrowia jej użytkowników. Dlatego w przypadku wykrycia takiego problemy zleca się wykonanie remediacji. Jest ona również rozwiązaniem przy zanieczyszczeniu gleby toksycznymi węglowodorami aromatycznymi i chlorowanymi.

Groźne dla zdrowia mogą być też znajdujące się na terenie pestycydy. Mogą być one pozostałością na działkach odrolnionych, które zostały przekształcone na budowlane. Gleba może stanowić również zagrożenie w sytuacji, gdy jej badania wykazują wysokie stężenie fenolu czy substancji takich jak oleje lub smary. Niezależnie od rodzaju zanieczyszczenia inwestor powinien zlecić przeprowadzenie remediacji, jeśli jego działka jest skażona. Na czym dokładnie polega ten proces?

Jak wykonuje się remediację?

Jako remediację określa się zrealizowanie szeregu czynności, których celem jest oczyszczenie gleby ze skażeń, jakie w niej występują. W tym zakresie firmy takie jak np. Atom sp. z o.o. są w stanie wykonać prace metodą in situ oraz ex situ. W pierwszym przypadku remediacja na konkretnym obszarze nie wymaga całkowitej wymiany gruntu, natomiast przy drugim sposobie gleba musi zostać wywieziona i zutylizowana. Sam proces remediacji dopasowuje się do charakterystyki zanieczyszczeń, jakie zostały ujawnione w wyniku badania gleby.

Zagrażające środowisku oraz użytkownikom działki szkodliwe substancje można unieszkodliwić m.in. poprzez zastosowanie procesów chemicznych lub termicznych. Nierzadko remediację prowadzi się z użyciem mikroorganizmów czy nawet roślin. Biologiczne metody walki z zanieczyszczeniami w glebie są w wielu przypadkach rozwiązaniem bardzo skutecznym. Najczęściej jednak remediacja prowadzona jest fizycznie. Właściwe sortowanie gruntu lub jego ekstrakcja przy metodzie ex situ to działania, dzięki którym możliwe jest przygotowanie działki do jej bezpiecznego i legalnego zagospodarowania.

Opracowanie:
Elbląg, Wyczółkowskiego 10 lok. 37
tel. 720 848 898
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz