Materiał Partnera

Platformy dla niepełnosprawnych i bariery architektoniczne

Platformy dla niepełnosprawnych i bariery architektoniczne

Windy pełnią ważną rolę w życiu niepełnosprawnych i pozwalają im na pełniejsze uczestniczenie w aktywnościach społecznych, a nierzadko są przepustką do normalnego życia. Poza typowymi windami osobowymi w blokach i budynkach mieszkalnych, na rynku można również znaleźć wiele platform i urządzeń ułatwiających transport osób starszych lub z upośledzeniem ruchowym. Platformy dla niepełnosprawnych mogą być instalowane w przestrzeni publicznej celem równoprawnego dostępu do urzędów, ale również w budynkach komercyjnych i prywatnych.

Projektowanie uniwersalne 

Rosnąca świadomość społeczna oraz zmieniające się przepisy w systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej powodują coraz większą dostępność do obiektów różnego przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Tak zwane projektowanie uniwersalne w ramach założeń unijnych zakłada takie aranżowanie przestrzeni publicznej i komercyjnej, aby była dostępna dla wszystkich, włącznie z osobami o ograniczonej mobilności ruchowej. Jednym z głównych środków do zniwelowania barier architektonicznych jest zapewnienie łatwego dostępu do budynków za pomocą ramp podjazdowych lub pionowych platform wznoszących na wysokość do 3 metrów, podnośników osobistych oraz wind w budynkach publicznych, komercyjnych i domach.

Platformy przyschodowe

Jednymi z najprostszych w montażu i niezwykle łatwymi w użyciu są platformy przyschodowe, które można zainstalować nawet na wąskich schodach i cieszą się one dużą popularnością w domach prywatnych u osób starszych oraz na klatkach schodowych. Większość serwisów wind bez problemu zainstaluje taką windę schodową wraz silnikiem napędzającym oraz barierkami zabezpieczającymi i większość schodów, nawet w starym budownictwie, nadaje się do montażu takiej platformy. Równie popularnym rozwiązaniem są mobilne krzesła schodowe, zapewniające szybkie i bezpieczne przemieszczenie osoby na wyższą kondygnację. W dużych budynkach, jak dworce kolejowe lub centra handlowe podobną funkcję spełniają schody ruchome, aczkolwiek ze względu na brak barierek zabezpieczających, samodzielne poruszanie się po nich w pewnych przypadkach może być niemożliwe.

Windy przybalkonowe

Kolejnym rozwiązaniem powszechnie już stosowanym są platformy dla niepełnosprawnych mogące  spełniać rolę wind przybalkonowych. Jak stwierdza monter z firmy SPEL-REM z Wrocławia, odpowiednia adaptacja balkonu oraz wylanie betonowego podestu pod nim pozwala na łatwą instalację podnośnika operującego w obu kierunkach w pionie. Zaprojektowanie windy przybalkonowej nie wymaga dużej ingerencji w teren posesji i z pewnością firmy zajmujące się montażem wind będą w stanie opracować odpowiednie parametry urządzenia do określonej lokalizacji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz