Materiał Partnera

Planowanie przestrzenne. Czym jest i kto wykona dla nas stosowny projekt?

Planowanie przestrzenne. Czym jest i kto wykona dla nas stosowny projekt?

Politykę przestrzenną każdego obszaru stanowi zespół określonych działań podejmowanych przez upoważnione do tego organy. Czynności te powinny zmierzać do zachowania należytego porządku przestrzennego, gdzie uwzględnia się potrzeby mieszkańców i wiele innych kwestii, które zostaną poruszone w artykule. Podstawą zagospodarowania przestrzennego jest kształtowanie i podtrzymanie ładu przestrzennego w oparciu o przygotowane wcześniej plany. Czym jest planowanie przestrzenne i kto się go podejmuje?

Planowanie przestrzenne – co to takiego?

Planowanie przestrzenne definiuje zasady zagospodarowania danego terenu. Umożliwia ono kształtowanie przestrzeni w racjonalny sposób, zgodnie z potrzebami mieszkańców i zastanymi uwarunkowaniami lokalnymi. Przy planowaniu przestrzennym ważne jest zachowanie wartości środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych. Jednocześnie konieczne jest zwrócenie uwagi na występujące czynniki ekonomiczne i społeczne. Jak informuje specjalista z firmy MC Kwadrat, która zajmuje się doradztwem z zakresu planowania przestrzennego i tworzeniem projektów architektonicznych- w Polsce prowadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej realizowane jest na kilku szczeblach:

  • krajowym
  • wojewódzkim
  • powiatowym
  • gminnym

Plany zagospodarowania przestrzennego różnią się zależnie od poszczególnych szczebli. Powstające opracowania planistyczne opierają się na innym zakresie tematycznym, różnią się szczegółowością i mocą prawną. Szczeble niższe muszą stosować się do wytycznych i wskazań polityki zagospodarowania przestrzennego nadrzędnych szczebli. Dla mieszkańców najbardziej istotne są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Stanowią one akty prawa lokalnego i opracowuje się je na szczeblu gminnym. Na ich podstawie można np. starać się o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego lub innego obiektu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może obejmować całą gminę, jej wybraną część, dane osiedle lub nawet pojedynczą parcelę.

Każda działka ma swoje przeznaczenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie każdej- nawet najmniejszej- działki. Uwzględnia także określone zasady zagospodarowania terenu , a w tym także parametry i wskaźniki zabudowy. Ponadto w opracowaniu tego rodzaju znajdują się również proponowane rozwiązania z zakresu układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Bardzo często uwzględnia się także walory kulturowe. Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warto zajrzeć, gdy planujemy zakup działki budowlanej. Wówczas będziemy mogli skontrolować, w jaki sposób w przyszłości kształtowane będą sąsiednie tereny.

Kto decyduje o planowaniu przestrzennym?

W sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego Ministrowi Inwestycji i Rozwoju doradza Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Urzędy gminy i pomniejsze podmioty wszystkie swoje decyzje, związane z planowaniem przestrzennym podejmują w ramach współpracy z profesjonalnymi biurami projektowymi, które specjalizują się w urbanistyce i zagospodarowywaniu terenów.

Opracowanie:
Kraków, al. Dygasińskiego 5
tel. 12 656 61 48
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz