Materiał Partnera

Plan nieruchomości – pomoc geodety

Plan nieruchomości – pomoc geodety

Z zakupem działki wiąże się wiele odpowiedzialności. Wszystko zależy od tego, jakie działania chce podjąć inwestor. Niektórzy kupują działkę jedynie w celach odsprzedaży we właściwym momencie, inni wynajmują posiadany teren, a jeszcze inni rozpoczynają budowę nieruchomości. Niezależnie od planów związanych z zarządzaniem obszarem usługi geodezyjne przydadzą się na każdym etapie działań.

Wyznaczanie i inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego

Zadanie, jakim jest wyznaczenie uzbrojenia podziemnego, dotyczy określania stanu oraz położenia przewodów znajdujących się pod ziemią na terenie danej nieruchomości. Standardy wykonywania tego typu czynności są określane przez głównego geodetę kraju, który w rozporządzeniu szczegółowo opisuje, w jaki sposób te działania powinny być przeprowadzane.

To badanie jest wykorzystywane na obszarze, na którym są doprowadzone podstawowe media, ale jeszcze nie mają one instalacji zewnętrznej. Podejmuje się to działanie także w sytuacji kiedy inwestor szuka źródła połączeń, znajdujących się wokół terenu, aby przekształcić status terenu na ziemię użytkową. W trakcie badania na specjalnej mapie terenu oznaczane są wszelkiego rodzaju połączenia takie jak: wodociągi, kanalizacja, doprowadzenie ciepła i gazu czy też sieci telekomunikacyjnej.

Inwentaryzację uzbrojenia przeprowadza się w celu odnalezienia zasypanych połączeń należących do uzbrojenia terenu. Ta praca geodety ma także przynieść rezultat w postaci obliczeń oraz oznaczenia odnalezionych urządzeń. Usługa zawierać powinna także opracowanie i dokumentację przeprowadzonych pomiarów. Całe działanie powinno być także zapisane na mapie zasadniczej i przeglądowej dotyczącej uzbrojenia terenu.

Szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych, między innymi także wyznaczanie i inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego to specjalność firmy Geopomiar prowadzonej przez Szymona Litwiniuka. Oferta tej firmy jest skierowana nie tylko do osób prywatnych, które chciałby skorzystać z usług geodezyjnych na przykład przy budowie domu jednorodzinnego. Geodeci z tego przedsiębiorstwa są także otwarci na współpracę z podmiotami gospodarczymi.

Mapy do celów projektowych

Kolejnym istotnym zapisem oraz aktywnością, jaka jest wykonywana przez geodetów, jest stworzenie mapy służącej do celów projektowych. Rezultatem tej aktywności jest opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej. Jest to punkt, bez którego nie mogą ruszyć żadne prace budowlane ani projektowe. Dzięki temu wykresowi można dowiedzieć się między innymi o liniach granicznych z sąsiadującymi terenami, liniach otaczających działkę obszarów zabudowanych, rozmieszczeniem obszarów zielonych, a także innych ważnych szczegółów, które mają wpływ na pracę architekta budowlanego w przyszłości.

Praca nad tego typu zapisem powinna zawierać trzy etapy. Pierwszy z nich to aktualizacja istniejącej już wcześniej mapy zasadniczej, oraz sprawdzenie i tak zwane ujawnienie aktualnych danych ewidencyjnych i pomiar użytków dla badanego terenu. Drugi krok polega na stworzeniu kopii zapasowej mapy zasadniczej zawierającej zaktualizowane dane. Trzecie i ostatnie posunięcie to uaktualnienie sporządzanych danych poprzez wprowadzenie tej treści na mapę służącą do celów projektowych.

Oddając w ręce doświadczonej firmy cały skomplikowany proces, prowadzący do otrzymania pozwolenia na budowę, należy pamiętać, że zarówno mapa do celów projektowych jak i informacja o uzbrojeniu podziemnym są bardzo istotnymi fragmentami całej dokumentacji, jaka powinna być złożona do stosownego urzędu. Warto zapytać geodety, jakie dokładnie usługi oferuje. Często zdarza się, że firmy geodezyjne prowadzą także działalność wspierającą inwestorów nieruchomości w otrzymaniu obowiązkowych pozwoleń oraz w projektowaniu nieruchomości.

Opracowanie:
Chojna, Słowiańska 6 lok. 4
tel. 510 144 637
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz