Materiał Partnera

PIT, CIT, VAT - brzmi tajemniczo? Zobacz, na czym polega każdy z nich

PIT, CIT, VAT - brzmi tajemniczo? Zobacz, na czym polega każdy z nich

Podatki są nałożone na każdego obywatela. Osoba indywidualna, przedsiębiorca bądź spółka musi rozliczać się z dokonanych w ciągu roku transakcji. Zdobądź najważniejsze informacje o najistotniejszych podatkach w Polsce. Zdobądź wiedzę o tym, kto powinien płacić podatek PIT, a kto CIT lub VAT. Bądź świadomym podatnikiem i nie obawiaj się kontroli Urzędu Skarbowego.

Podatek PIT, CIT, VAT - najważniejsze informacje

Podatek PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Uiścić go musi każdy, kto jest rezydentem podatkowym w Polsce. Są dwa warunki, których spełnienie czyni Cię rezydentem: posiadasz w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) lub przebywasz na terytorium Polski więcej niż 183 dni w roku podatkowym (rozumianym jako rok kalendarzowy). W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zgłosić się do biura rachunkowego, które zajmuje się prowadzeniem ksiąg podatkowych.

Podatek PIT posiada dwie stawki: 18% i 32%. Od osiągniętych dochodów do kwoty 85 528 zł. zapłacisz 18% podatku, wszelka nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 32%. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz wybrać podatek liniowy w wysokości 19%. Swoją decyzję musisz zgłosić do Urzędu Skarbowego wraz z początkiem roku, czyli w styczniu. Wybierając ten sposób rozliczenia, zapłacisz 19 % podatek od całości dochodów osiągniętych w danym roku rozliczeniowym.

Podatek CIT i VAT - kogo dotyczy

Jak podpowiada właściciel biura rachunkowego pani Anna Pisarek, aby prawidłowo rozpoznać opisane podatki, należy pamiętać, że główna różnica między podatkiem PIT, CIT i VAT jest taka, że podatek PIT to podatek od osób prywatnych, a CIT przypisany jest spółkom. Natomiast VAT dotyczy tylko towarów i usług.


Podatek CIT to podatek płacony przez przedsiębiorstwa. Rozlicza się firma, jako samodzielny byt prawny. Wysokość podatku CIT jest stała i wynosi 19%. Zwolnione z podatku są instytucje finansowe, takie jak Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa, gminy, specjalne fundusze. Jest jeden warunek, którego spełnienie pozwala na zmniejszenie stawki podatkowej do 15% i jest nim kwestia wielkości firmy oraz okres dotychczasowej działalności. Jeśli jesteś małą firmą i dopiero rozpocząłeś funkcjonowanie, to zdecydowanie możesz liczyć na opodatkowanie według niższej stawki. Podatek VAT to podatek od towarów i usług. Płaci go każdy, kto kupi jakikolwiek towar lub usługę. Jest to podatek ukryty, pośredni, połączony z rzeczywistą wartością zakupionego towar.

Opracowanie:
Stąporków, Krasińskiego 21
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz