Materiał Partnera

Pamiętaj o okresowych przeglądach domu – śpij bezpiecznie

Pamiętaj o okresowych przeglądach domu – śpij bezpiecznie

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach – zwłaszcza wypadki wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź. Zdarzenia te, nie tylko są niespodziewane, nagłe, ale niestety kosztowne. Uniknąć ich się nie da, ale można ograniczyć do minimum skutki dotknięcia naszych rodzin tego typu nieszczęściem, korzystając z ubezpieczeń. Dziś zajmiemy się przygotowaniami do ubezpieczenia domu. Ruszamy…

Przy ubezpieczeniu domu problemy rozpoczynają się, gdy chcemy otrzymać odszkodowanie w przypadku np. wspomnianego pożaru domu. Nie wszyscy ubezpieczyciele informują swoich klientów, że warunkiem koniecznym wypłaty odszkodowania, jest posiadanie aktualnego przeglądu technicznego domu wraz z niezbędnymi dokumentami poświadczającymi prawidłowy stan instalacji elektrycznej. Użytkując dom latami, remontując go, niestety nagminnie zapominamy o zaktualizowaniu stanu instalacji elektrycznej po remoncie.

Ubezpieczając dom pamiętaj o spełnianiu przepisów Prawa Budowlanego

Firmy ubezpieczeniowe, zamiast czarno na białym zamieścić listę dokumentów, jakie należy posiadać, jedynie odsyłają do spełnienia wymogów z art. 62 Prawa Budowlanego.

Artykuł ten, nie tylko jasno wymienia, jakie elementy, parametry mają być poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku, a jakie – co najmniej raz na 5 lat, ale zwraca uwagę na fakt, iż pomiarów powinna dokonać osoba z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami zawodowymi. W przypadku instalacji elektrycznych, elektrycy profesjonalnej firma świadcząca usługi pomiarowe powinni legitymować świadectwami kwalifikacyjnymi SEP, chodzi tu zwłaszcza o kwalifikacje „D” wymagane dla wykonywania dozoru. Należy mieć świadomość, że posiadanie kwalifikacji „E” nie upoważnia do wykonywania czynności pomiarowych.

Nie każda instalacja elektryczna spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Jak podkreśla Andrzej Rudnicki, właściciel firmy Instar Instalacje Elektryczne, specjalizującej się między innymi w wykonywaniu pomiarów elektrycznych, tylko wykonanie pomiarów z użyciem specjalistycznego sprzętu pomiarowego daje nam pewność, że nasza instalacja elektryczna:

  • zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej
  • zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej
  •  zapewnia odpowiedni poziom ochrony urządzeń przed skutkami przepięć w sieci elektrycznej.
  • Posiada odpowiednie zaświadczenie o stanie instalacji elektrycznej (warunek konieczny otrzymania odszkodowania).

To, że użyty do pomiarów sprzęt powinien być odpowiednio wysokiej jakości, jest tak samo istotne, jak to aby firma, którą wybierzemy, poświadczyła nam, że używa przyrządów z aktualnym świadectwem wzorcowania. Oczywiście niebagatelne znaczenie mają tu nie tylko wspomniane uprawnienia kontrolno-pomiarowe elektryka, ale jego doświadczenie i wykształcenie kierunkowe w zakresie instalacji elektrycznych.

Pamiętajmy, dostać ubezpieczenie to nie problem, problemem może stać się otrzymanie odszkodowania na wypadek pożaru, jeśli nie będziemy posiadać aktualnych badań instalacji elektrycznej.

Opracowanie:
Cieloszka 9
tel. 793 397 280
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz