Materiał Partnera

Palety fitosanitarne IPPC

Palety fitosanitarne IPPC

Palety są dziś jednym z wygodniejszych i popularniejszych środków wspomagających proces pakowania i transportu drobnych przedmiotów. Dzięki specjalnej konstrukcji mogą być przenoszone za pomocą wózków widłowych, usprawniając nie tylko przeładunek w transporcie, ale również składowanie.

Palety w transporcie międzynarodowym

Proste, wykonane z drewna konstrukcje już od wielu lat stanowią podstawę transportu i pakowania materiałów w obrocie krajowym oraz międzynarodowym. Początkowo produkowane w sposób przypadkowy, doczekały się standaryzacji, dzięki czemu mają dziś określone wymiary i rozstaw szyn dla wózków widłowych. Taka standaryzacja sprawia, że mogą być obsługiwane niemal na całym świecie, w każdym punkcie przeładunkowym i w każdym magazynie, za pomocą dostępnego sprzętu. Wymiary palet są też dostosowane do potrzeb środków transportu, pozwalając na ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni wnętrza ciężarówki czy wagonu kolejowego. Ponieważ palety stanowią podstawę przewozów międzynarodowych, trafiając do wielu różnych krajów muszą też spełniać inny warunek. Jest nim czystość sanitarna, której zachowanie wymaga specjalnej, określonej normami obróbki fitosanitarnej.

Czym jest obróbka fitosanitarna?

Określenie „fitosanitarny” oznacza likwidowanie zagrożeń, jakie dla zdrowia człowieka niosą choroby roślin. W obrocie międzynarodowym zasady zachowania czystości i zdrowego charakteru produktów wykonanych z roślin określa Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin IPPC FAO. Uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia fitosanitarnego jest niezwykle ważne w przypadku, kiedy transportowane do innych krajów produkty są roślinami lub zostały z tych roślin wyprodukowane. Dotyczy to również wykonywanych z drewna palet. Sednem procesu jest taka obróbka drewna, która wyeliminuje z niego wszelkie czynniki chorobotwórcze i sprawi, aby było ono całkowicie neutralne dla przewożonych na nim produktów. Proces określany też fumigacją ma na celu usunięcie tzw. agrofagów kwarantannowych, czyli patogenów i innych niepożądanych organizmów. Obróbka fitosanitarna polega na poddawaniu palet obróbce w temperaturze minimum 56 stopni Celsjusza, w czasie 30 minut.

Zalety palet fitosanitarnych

Nie wszystkie stosowane w polskim transporcie palety mają właściwości fitosanitarne, jednak te poddawane procesowi fumigacji zyskują znacznie więcej zalet, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerszym zakresie i zyskują walory uniwersalności. W produkcji takich palet specjalizuje się między innymi firma Rolas, oferująca też wiele innych typów tego środka wsparcia transportu. Palety fitosanitarne z odpowiednim atestem IPPC mogą być wykorzystane w szeroko rozumianym transporcie międzynarodowym, w przeciwieństwie do tych niepoddawanych obróbce termicznej, które dopuszczone są jedynie do lokalnego obrotu krajowego określonych grup towarów. Palety fitosanitarne można wykorzystywać do transportu produktów spożywczych, leków, środków higienicznych i innych tego typu artykułów mających bezpośredni kontakt z ludzkim organizmem. Rozpoznanie fitopalet nie jest trudne, ponieważ wymagają one specjalnego oznaczania trwale wypalonym symbolem kłosa pszenicy, nazwą IPPC oraz numerem producenta.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz