Materiał Partnera

Outsourcing usług księgowych – dlaczego warto?

Outsourcing usług księgowych – dlaczego warto?

Prowadzenie własnej firmy to szereg podejmowanych przez przedsiębiorcę działań w celu usprawnienia funkcjonowania wielu połączonych ze sobą struktur. Chodzi tu głównie o skorelowanie świadczonych usług czy oferowanych produktów z formalną stroną dotyczącą prawidłowości w prowadzonej dokumentacji związanej z finansami, podatkami i sprawami kadrowymi. W związku z tym wiele firm decyduje się na podjęcie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, których zadaniem jest przejęcie części obowiązków. To zjawisko, czyli outsourcing, odnosi się także do usług księgowych.

Pomoc z zewnątrz

Postęp technologiczny, działania mające na celu podniesienie jakości oferowanych usług, czy ich rozszerzenie generują dla przedsiębiorcy nowe obowiązki. Coraz więcej spraw związanych z koordynacją sprzedaży i pozyskiwaniem klientów spada na barki właściciela, co sprawia, że pewne kwestie, np. zawiłe i skomplikowane kwestie księgowe, wymagające ciągłego uaktualniania wiedzy, są przez niego zaniedbywane. Wówczas pojawia się konieczność skorzystania z usług firm zewnętrznych. To właśnie jest outsourcing. To pochodzące z języka angielskiego określenie oznacza podejmowanie współpracy i powierzanie części obowiązków specjalistycznej w danej dziedzinie firmie, na podstawie zawartej wcześniej umowy. Outsourcing najczęściej spotyka się właśnie w kontekście księgowości i administracji kadrowej, czyli głównego obszaru działania Biura Rachunkowego Tax sc. Joanna Trzaskoś, Magdalena Domalewska. Proces outsourcingu ma na celu zwiększenie koncentracji przedsiębiorstwa na najważniejszych założeniach firmy, redukcję kosztów związanych z utrzymaniem np. działu księgowości, a w konsekwencji wzrost efektywności i skuteczności w kontekście produkcji, czy świadczonych usług, co niewątpliwie generować będzie większe zyski.

Księgowość pod kontrolą

Jak już zostało wspomniane outsourcing usług księgowych to jeden z najpopularniejszych obszarów występowania tego zjawiska. Dzieje się tak głównie ze względu na brak dostatecznej wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie spraw finansowych i podatkowych, które są bardzo skomplikowane i wymagają ciągłego szkolenia się z racji regularnie zmieniających się przepisów. Biuro Rachunkowe Tax sc. Joanna Trzaskoś, Magdalena Domalewska wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, mając świadomość trudności wynikających z rozliczeń podatkowo-księgowych oraz odpowiedzialności przed organami skarbowymi. Ważnym aspektem oddawanym w ręce specjalistów w zakresie rachunkowości jest także obsługa kadrowo-płacowa. Zadania te obejmują naliczanie płac pracownikom, prowadzenie ewidencji czasu pracy, kontrolowanie zwolnień lekarskich,  przyjmowanie wniosków o urlopy wypoczynkowe, czy obsługa umów cywilnoprawnych. Biuro rachunkowe staje się reprezentantem firmy w urzędach i instytucjach publicznych, załatwiając wszystkie formalności w ich imieniu. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz