Materiał Partnera

Outsourcing pracowniczy – wyzwania i korzyści

Outsourcing pracowniczy – wyzwania i korzyści
Dobrze dobrani i wykwalifikowani pracownicy to jeden z filarów, na którym opiera się firma – bez nich produkcja czy świadczenie usług jest niemożliwe. Jednak zatrudnienie pracownika to nie tylko konieczność, ale również bardzo duży wydatek. Wielu pracodawców aby uniknąć tych kosztów i usprawnić działanie firmy, decyduje się na tak zwany outsourcing pracowniczy. Na czym on polega, co można na nim zyskać i jakie ryzyka za sobą niesie?

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcingiem generalnie nazywamy wydzielenie ze struktury przedsiębiorstwa niektórych procesów i przekazanie ich do realizacji zewnętrznym podmiotom. Bardzo często spotykanym rodzaje outsourcingu jest przekazanie zewnętrznym biurom rachunkowym zadania prowadzenia księgowości firmy. Dzięki temu przedsiębiorca może ponosić dużo niższe koszty obsługi finansowej przedsiębiorstwa, bowiem płaci wyłącznie za usługę z której korzysta – nie ponosi zatem żadnych kosztów zatrudnienia księgowego (pensja, podatek, ubezpieczenia), wyposażenia go w niezbędne narzędzia pracy czy szkoleń, które ciążyłyby na nim, gdyby sam zatrudnił pracownika od obsługi księgowości. W ostatnich latach outsourcing pracowniczy, czyli „wynajmowanie” pracowników stało się bardzo popularnym trendem w biznesie. Jak każde rozwiązanie ma on swoje zalety oraz wady.

Minimalizacja kosztów

Główną zaletą outsourcingu pracowników jest wspomniana wyżej minimalizacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Wynika to nie tylko z faktu, że firma korzysta w tym przypadku z usług pracowników zatrudnionych de facto przez inną firmę, czyli specjalną agencję, taką jak HSK Consulting, a więc nie ponosi żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem własnego pracownika. Drugim czynnikiem wpływającym na zmniejszenie kosztów jest fakt, że do zatrudnienia pracowników nie jest konieczne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. W dużych firmach za wykonywanie rekrutacji odpowiedzialne są specjaliści od HR – przy korzystaniu z outsourcingu przedsiębiorca może zrezygnować z powoływania zespołu od spraw kadrowych.

Łatwiejsza organizacja pracy

Scedowanie części obowiązków związanych z funkcjonowaniem firmy na inne podmioty może znacząco wpłynąć na organizację pracy. Firma korzystająca z outsourcingu nie musi bowiem zajmować się obsługą pracowniczą, m.in. regulowaniem kwestii urlopów, zwolnień lekarskich czy szkoleń.

Ryzyka związane z outsourcingiem

Outsourcing pracowniczy niesie za sobą nie tylko korzyści, ale również pewne ryzyka. Przede wszystkim należy bardzo rozważnie wybierać firmy specjalizujące się w tej branży – chodzi o to, żeby wszelkie kwestie między agencją, która pozostaje właściwym pracodawcą pracownika a firmą, która korzysta z siły roboczej, były bardzo szczegółowo uregulowane i żeby nie dochodziło do sytuacji kiedy np. agencja nie reguluje składek pracowniczych. W takich sytuacjach formalny pracodawca, czyli firma, będzie ponosić te koszty.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz