Materiał Partnera

Optymalna strategia podatkowa dla Twojej firmy

Optymalna strategia podatkowa dla Twojej firmy

Nie ulega wątpliwości, że rozwój przedsiębiorstwa, jego funkcjonowanie oraz konkurencyjność zależą od bardzo wielu czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Firmy, które chcą utrzymać się na rynku, biorą pod uwagę wszystkie te czynniki, analizując przy tym aktualne warunki gospodarcze. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa warunkuje szanse na jego dalszy rozwój oraz zachowanie pozycji. Jednym z elementów tego otoczenia jest system podatkowy.

W jaki sposób system podatkowy wpływa na działalność firmy?

System podatkowy nakłada na firmę wiele obciążeń podatkowych, co prowadzi do przejęcia przez organy państwowe znacznej części osiąganych przez przedsiębiorstwo dochodów, a tym samym do obniżenia wartości jego kapitału. Podatki w bezpośredni sposób wpływają na sytuację firmy nie tylko pod względem finansowym, bo przekładają się też na wszystkie inne obszary jej działalności. Dlatego tak istotne jest opracowanie optymalnej strategii podatkowej, która pozwoli na osiągnięcie realnych zysków. Konieczne jest w takim przypadku skorzystanie z usług biura rachunkowego, które po prostu zna się na rzeczy. Jednym z takich biur jest Biuro rachunkowe. Doradca podatkowy. Joanna Paluszewska-Szweda.

Rodzaje podatków wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa obciążone są różnymi podatkami, wśród których warto wymienić między innymi:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych,
  • podatek akcyzowy,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek od osób fizycznych,
  • podatek dochodowy od osób prawnych.

Można je natomiast podzielić – z punktu widzenia rachunkowości – na podatki przychodowe, dochodowe i kosztowe. Ich zakres oddziaływania jest oczywiście zależny od tego, jaką działalność prowadzi dany podmiot gospodarczy. Wpływa ona nie tylko na sposób stosowania regulacji prawnych, ale także ich egzekwowania. Jeden czynnik jest jednak niezależny – analizując to, jak zmieniało się prawo podatkowe w ostatnich latach, można łatwo ocenić, że charakteryzuje się ono wzrostem obciążenia przy jednocześnie postępującej komplikacji systemu podatkowego. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z pomocy fachowców, którzy pomogą nie tylko obniżyć wysokość świadczeń, ale także dopilnują wszelkich formalności, co w konsekwencji pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych na przykład z płaceniem odsetek. Prócz zastosowania strategii podatkowej wśród firm obserwuje się jeszcze dwie inne reakcje na podatki: uiszczenie ich oraz ucieczkę od opodatkowania. Pierwsze rozwiązanie może obniżyć konkurencyjność firmy, a drugie naraża na problemy prawne. Strategia podatkowa to złoty środek.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz