Materiał Partnera

Optymalizacja konstrukcji stalowych - liczy się wiedza projektanta.

Optymalizacja konstrukcji stalowych - liczy się wiedza projektanta.

Projektując budynki oparte na szkielecie stalowym oraz inne konstrukcje pomocnicze czy ruchome, projektant musi pogodzić ze sobą wiele parametrów, często sprzecznych ze sobą. Z jednej strony konstrukcja musi być masywna, z drugiej zaś niezbyt ciężka. Do tego dochodzi aspekt ekonomiczny zastosowanych materiałów i sposobów rozwiązań, gdyż to z kolei, jest istotne dla Inwestora. Jak to wszystko pogodzić?

Sam projekt hali, już od początku musi uwzględniać ostateczne wykorzystanie budynku przez użytkownika. Przeznaczenie projektowanego budynku niemieszkalnego, obciążenia, jakie wystąpią w trakcie eksploatacji oraz dodatkowe życzenia inwestora muszą być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu obliczeń wytrzymałościowych i doborze materiałów. Główne parametry budynku to:

  • wielkość hali i rozpiętość między podporami,
  • sposób eksploatacji, poruszanie się pojazdami,
  • wysokość i sposób składowania towarów,
  • obecność pomocniczych urządzeń, np. dźwigi, suwnice,
  • wygląd architektoniczny, czyli stylizacja budynku.

Czym jest optymalizacja projektu hali?

Jak tłumaczy właściciel firmy Vi Projekt - Wiesław Tkaczenko, głównie polega ona na uwzględnieniu w projekcie parametrów użytkowych budynku oraz założeń podanych przez klienta. Optymalne rozwiązania konstrukcyjne, zmiany w założeniach zwiększające powierzchnię użytkową, czy przejezdność, użyte materiały, przekładają się na wynik ekonomiczny inwestycji. Dlatego, aby dobrać zarówno parametry hali, jak i grubość zastosowanej konstrukcji, przy wykonywaniu projektu hali stalowej, korzysta się ze specjalistycznego oprogramowania. Pozwala ono, bazując na doświadczeniu i wiedzy merytorycznej projektanta, dokonać niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych, przekładających się na koszt inwestycji.

Są to rozwiązania wysoko specjalizowane, mogą sobie na nie pozwolić, jedynie najlepsze firmy z branży. Jednak, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, są one niezbędne. Najpopularniejsze oprogramowanie to:

  • Obliczenia statyczne: AxisVM
  • Projektowanie strukturalne: TeklaStructure

Obliczenia muszą zwracać uwagę nie tylko na obciążenia statyczne. Ważnym jest, aby stosowany w firmie software współpracował między sobą, celem podniesienia efektywności pracy. Biorąc pod uwagę osiągnięcia technologiczne, takie możliwości daje wspomniane oprogramowanie Tekla, które dodatkowo całkowicie wykorzystują możliwości BIM (modelowania informacji o budynku).

Modelowanie informacji o budynku to rewolucyjna koncepcja, która w jednej chwili pozwala na ciągły dostęp do danych o projekcie, jego kosztach i harmonogramach prac.

Specjalistyczne programy to nie wszystko – liczy się doświadczenie

W hali może pracować suwnica zawieszona na konstrukcji nośnej, która będzie zmiennie obciążać konstrukcję - powodując drgania. Poruszające się ciężkie pojazdy, mogą być przyczyną kolizji o silnej, chwilowej energii. Te i wiele innych czynników muszą zostać przewidziane w projekcie.

Płyty, z których wykonuje się ściany zewnętrzne lub pokrywy wewnętrzne i dachowe muszą być dobrane tak, aby zapewniały właściwą izolację termiczną budynku i poprawiały wytrzymałość konstrukcji stalowej. Właściwe rozmieszczenie pod względem ilości i wielkości: okien, świetlików, bram wjazdowych i wejść przyczyni się do optymalizacji naświetlenia budynku i energooszczędności oraz ergonomicznego wykorzystania hali.

Tylko doświadczony projektant, z wiedzą i zapleczem technicznym dokona odważnej i gwarantującej optymalizację kosztów konstrukcji, zwiększając jej efektywne użytkowanie. Nie sztuką bowiem jest wszystko asekuracyjnie przewymiarować, ale sztuką jest wykonać zadanie optymalnie i pewnie.

Opracowanie:
Siedlce, Dwernickiego 4
tel. 695 160 745
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz