Materiał Partnera

Opracowania ekspertyz budowlanych

Opracowania ekspertyz budowlanych

Wiele budynków użyteczności publicznej oraz komercyjnej, a także obiekty mieszkalne w miastach, które wyróżniają się swoją długoletnością, muszą być poddawane ekspertyzom budowlanym. Jest to czynność, która często poprzedza działania projektowe i modernizacyjne, a pozwala na dobranie odpowiednich technik prac oraz idealnych materiałów. Dowiedz się, co zawierają ekspertyzy budowlane.

Wykonawca ekspertyz budowlanych

Wykonawcami ekspertyz budowlanych są najczęściej pracownie, które specjalizują się w szerokich działaniach obsługi inwestorów. Takie firmy zajmują się między innymi projektami, inwentaryzacjami powykonawczymi, odbiorem domów i mieszkań, czy też przygotowywaniem kosztorysów. Oprócz tego są one otwarte na pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, negocjowaniu dostaw mediów, uzyskiwaniu zgodę na wycinkę drzew i krzewów, czy też przy opracowywaniu harmonogramów prac ekipy budowlanej, którą wraz z inwestorem wybiorą. Tak szerokimi usługami wyróżnia się firma Bud-Mar Invest, która podejmuje się również nadzoru inwestorskiego w osobie kierownika budowy. 

Cel ekspertyzy budowlanej

Celami ekspertyz budowlanych jest ocena danego budynku pod kątem technicznym, a także bezpieczeństwa użytkowego. Działania ekspertów mają zatem ustalić aktualny stan obiektu wraz z opisem występujących nieprawidłowości, a następnie ustalenie przyczyn powstałych uszkodzeń oraz podanie różnych wniosków i zleceń – np. dotyczących konieczności wykonania modernizacji. Warto przy tym wiedzieć, że działania te opierają się na szczegółowej analizie projektów zagospodarowania przestrzennego, a także projektu powykonawczego budynku, na licznych obliczeniach i pomiarach, dokumentacji rysunkowo-fotograficznej, czy też na danych z książki obiektu budowlanego oraz z protokołów badań okresowych – przynajmniej z poprzednich pięciu lat.

Zakres ekspertyzy budowlanej

Zakres ekspertyzy budowlanej jest bardzo szeroki. Oprócz wspomnianej ogólnej oceny stanu technicznego i podania przyczyny wystąpienia uszkodzeń ważna jest analiza bezpieczeństwa całej konstrukcji obiektu oraz poszczególnych jego elementów z osobna. Ekspertyza to zatem opis techniczny ścian, posadzek, stropów, klatek schodowych, dachu, piwnic, kominów, stolarski okiennej i drzwiowej, systemy dociepleń, czy nawet instalacji – elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, które muszą harmonizować się a konstrukcją budynku. Warto wiedzieć, że ważnym punktem ekspertyzy jest podanie zakresu docelowych robót remontowych, czy też doraźnych prac zabezpieczających. Często zawiera ona również wycenę kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku zabytków również opinię końcową Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz