Materiał Partnera

Opinia geotechniczna w pigułce

Opinia geotechniczna w pigułce

Obecnie dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz jakości inwestycji budowlanych mieszkalnych, przemysłowych, energetycznych, komercyjnych, czy też publicznych, ważne jest to, aby wykonywać specjalne opinie geotechniczne. To one wielokrotnie są częścią złożonej dokumentacji technicznej i administracyjnej danej budowy. Mowa o tym, iż opinie geotechniczne odgrywają dużą rolę w procesie uzyskiwania pozwolenia na wszczęcie inwestycji.

Podstawy prawne opinii geotechnicznych

Podstawą prawną opinii geotechnicznych jest między innymi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. Istotna jest również ustawa prawa górniczego i geologicznego, a także normy PN-81/B-03020, PN-74/B04452, PN-88/B-04481, oraz PN-B-02481:1998.

Kiedy wymagana jest opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna ważna jest dzisiaj przy realizacji niemalże każdej inwestycji budowlanej. Istotne jest jej przygotowywanie przy budowie infrastruktury energetycznej, obiektów kubaturowych i przemysłowych, a także budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych. Opinie są zatem przygotowywane zawsze, niezależnie od tzw. kategorii geotechnicznej. Ta jednak wyznacza obowiązek lub jego brak, w wykonaniu badań geotechnicznych podstawowych lub rozszerzonych.

Przykład: Jeśli dom jednorodzinny, który ma zostać zbudowany, został zaklasyfikowany do I kategorii geotechnicznej wystarczy, aby pracownia geotechniczna przeprowadziła wiercenia oraz opinię. Dla kategorii II, a nawet III, istotne jest już przygotowanie całego projektu geotechnicznego!

Czym jest opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna jest w uproszczeniu podstawową i najprostszą formą ustalenia warunków posadowienia obiektów. W przypadku bardziej złożonych inwestycji jest jednak formą, która ma duże znaczenie w tym, czy w ogóle istnieje możliwość do jej realizacji. Mowa tutaj między innymi o budownictwie liniowym, czy też o wznoszeniu stacji paliw, czy ośrodków komunalnych, czyli obiektów wpływających na środowisko naturalne.

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna składa się z informacji ogólnych dotyczących inwestycji, z opisu przeprowadzonych badań, a także o dokładnym opisie gruntów, na których realizowana będzie dana budowa. Istotnymi częściami są zatem geotechniczna charakterystyka terenu, określenie warunków geologicznych oraz hydrogeologicznych, czy określenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych. Całość oprócz składowych opisowych, musi zawierać również część graficzną, czy też rysunkową oraz obliczeniową. Mowa o mapie orientacyjnej, mapie geologicznej, czy o przekrojach geotechnicznych.

Kto przygotowuje opinie geotechniczne?

Opinie geotechniczne przygotowują certyfikowani geotechnicy, z takich pracowni, jak GEOTECH. Posiadają oni szerokie kompetencje branżowe, jak i również wiedzę prawniczą, administracyjną, czy biznesową. Istotne są także wykorzystywane nowoczesne technologie, pozwalające np. przeprowadzać prace/badania terenowe. 

Opracowanie:
Bydgoszcz, Kartuska 15
tel. 52 379 67 74
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz