Materiał Partnera

Opieka pielęgniarska w szczególnych sytuacjach życiowych

Opieka pielęgniarska w szczególnych sytuacjach życiowych

W ramach opieki pielęgniarskiej dostępne są różnego rodzaju świadczenia, zarówno w przychodniach, w szpitalach, jak i opieka domowa. Opieka pielęgniarska długoterminowa to szczególny rodzaj opieki nad pacjentem, która nie przysługuje każdemu lecz do zakwalifikowania się do takiej opieki chory musi spełniać konkretne przesłanki. Jest dostępna dla pacjentów przewlekle i obłożnie chorych przebywających w domu lub zakładach opiekuńczych.

Domowa opieka pielęgniarska

Pielęgniarskie świadczenia opiekuńcze mogą być udzielane zarówno w warunkach domowych, jak i w zakładzie opiekuńczym. Opieka długoterminowa przysługuje pacjentom, którzy nie wymagają leczenia stacjonarnego, jednak z uwagi na występujące problemy wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej w domu. Opiekę pielęgniarską domową realizuje się we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach takiej opieki pielęgniarka zapewnia między innymi:

  • przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  • inne profesjonalne usługi pielęgniarskie.

Opieka pielęgniarska w domu pacjenta to usługa medyczna dostępna dla pacjentów, którzy w ocenie według Skali Barthel otrzymają nie więcej niż 40 punktów, nie korzystają z opieki hospicjum, stacjonarnego zakładu opiekuńczego ani opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, a także nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Świadczenia domowe udzielane są zgodnie ze skierowaniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Długoterminowa opieka pielęgniarska winna być rejestrowana na kartach wizyt i potwierdzana podpisem pacjenta, jego rodziny, bądź opiekuna. Wszelkie środki higieniczne, leki i wyroby medyczne winny być zapewnione przez rodzinę chorego. Opieka w godzinach nocnych tj. między 20 a 8 rano zapewniane są w ramach świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Opieka nad kobietą po porodzie

Ośrodki zdrowia, które świadczą usługi pielęgniarskie, często oferują również opiekę położniczą kobietom po urodzeniu dziecka, jak to ma miejsce w ZOZ Vita-Med w Sopocie. Położna na pewno zjawi się w domu pacjentki w ciągu pierwszych 48 godzin od wyjścia ze szpitala, aby objąć swoją opieką zarówno młodą mamę, jak i jej noworodka. Specjalistka zobowiązana jest odbyć minimum cztery wizyty patronażowe, co dla kobiety po porodzie jest dużym przywilejem.Położna sprawdzi czy noworodek rozwija się w sposób prawidłowy i czy przybiera na wadze w odpowiednim tempie. Dodatkowo skontroluje stan zdrowia matki oraz doradzi kobiecie w kwestii karmienia i pielęgnacji dziecka. Pacjentka może również omówić z położną wszelkie wątpliwości dotyczące własnego sposobu odżywiania się, niepokojących zmian pociążowych czy skutecznej antykoncepcji po porodzie.

Opracowanie:
Sopot, Kazimierza Wielkiego 14
tel. 58 555 22 14
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz