Materiał Partnera

Odzież robocza, a przepisy BHP

Odzież robocza, a przepisy BHP

Praca w wielu zawodach wiąże się z różnego rodzaju utrudnieniami, a nawet zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Aby umożliwić osobom na takich stanowiskach wykonywanie swoich obowiązków, pracodawcy powinni zapewnić im dostęp do specjalistycznej odzieży BHP. Jak wygląda obowiązek noszenia odzieży roboczej i ochronnej w świetle przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy?

Odzież robocza a ochronna – różnice

Chociaż pojęcie odzieży roboczej przeważnie kojarzy się z wszelkiego rodzaju ubraniami wykorzystywanymi przy pracy, w rzeczywistości definicja ta jest bardziej złożona i obejmuje dwie różne kategorie artykułów BHP. Sama odzież robocza to taka, którą podczas pracy zastępuje się własne ubrania, aby nie narazić je na zabrudzenie czy zniszczenie. Odzież robocza nie chroni pracownika przed czynnikami zagrażającymi jego zdrowiu czy życiu, ale znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków służbowych. Jest również obowiązkowa w sytuacji, gdy na danym stanowisku trzeba rygorystycznie przestrzegać norm związanych z czystością produkcji. Z kolei odzież ochronna to artykuły zapewniające pracownikom bezpieczeństwo w trudnych warunkach, np. w kontakcie z wysokimi temperaturami, napięciem elektrycznym czy żrącymi substancjami. W takim wypadku odzież nie tyle ułatwia, ile umożliwia wykonywanie pracy bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu. Takie rozróżnienie pomiędzy odzieżą roboczą a ochronną jest kluczowe z punktu widzenia przepisów BHP. O ile bowiem prawo nie reguluje specyfiki odzieży roboczej, to już w przypadku odzieży ochronnej, wchodzącej w skład asortymentu środków ochrony indywidualnej, mamy do czynienia z restrykcyjnymi normami.

Odzież robocza i ochronna w świetle przepisów BHP

Chociaż regulacje prawne nie mówią wprost, jaka dokładnie odzież robocza powinna przysługiwać pracownikom na poszczególnych stanowiskach, to pracodawcy powinni zawrzeć taką specyfikację w regulaminie. Jest to obowiązkowe, gdy osobiste ubrania należące do pracowników mogą zostać zabrudzone lub uszkodzone, np. na skutek obsługi maszyn, lub też w sytuacji, kiedy wykonywanie pracy wymaga przestrzegania norm sanitarnych wynikających z przepisów BHP. W takim wypadku pracodawca zapewnia pracownikom odzież roboczą lub też wypłaca ekwiwalent pieniężny. To drugie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę, jeśli na danym stanowisku wymagana jest odzież ochronna. Tu pracodawca powinien bezwzględnie zaopatrzyć pracownika w atestowane środki ochrony indywidualnej. Za przykład tu posłużyć odzież BHP trudnopalna lub wodoodporna, którą znajdziemy w ofercie hurtowni BHP Kris. Warto przy tym pamiętać, że odzież robocza i ochronna to nie tylko kombinezony czy fartuchy, ale też akcesoria BHP, takie jak rękawice, obuwie, kaski czy gogle ochronne. Specjalistyczna odzież pozwoli na bezpieczne i legalne wykonywanie pracy, zgodnie z przepisami BHP.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz