Odzież ochronna dla pracowników. Co i w jakiej branży musi zapewnić pracodawca?

Odzież ochronna dla pracowników. Co i w jakiej branży musi zapewnić pracodawca?

W wielu branżach środkami zaradczymi w ochronie zdrowia pracowników są elementy, które posiadają miano odzieży ochronnej. Odpowiednie zabezpieczenie ciała jest metodą zapobiegania powstawania uszczerbku na zdrowiu pracowników.

Strony www Strony www

Obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stosowanie się do zasad higieny pracowników, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska w miejscu pracy. W zależności od przepisów, jakim podlega zakład, oraz ryzyka na stanowiskach pracy, pracodawca jest zobligowany do dostarczenia środków ochrony indywidualnej, jeżeli tylko podczas czynności służbowych pracownicy narażeni będą na działanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia. Określa to Kodeks pracy z 2015 roku.

Odzież ochronna czy robocza

Niektóre stanowiska pracy nie wymagają zapewnienia odzieży ochronnej, a jedynie odzieży roboczej. Ubranie robocze ma na celu zabezpieczenie odzieży pracownika przed intensywnym zabrudzeniem substancjami nieszkodliwymi i zabezpieczenie przed nadmiernym niszczeniem odzieży. Stosuje się ją również w przypadku, gdy wymagane jest zachowanie specjalnej czystości podczas czynności zawodowych. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik ma możliwość kontaktu z substancjami chemicznymi (niebezpiecznymi, toksycznymi) lub istnieje prawdopodobieństwo negatywnego wpływu czynników mechanicznych, termicznych lub atmosferycznych zaopatrzenie pracownika w środki ochrony zdrowia ma charakter obligatoryjny. Co więcej, pracodawca powinien zadbać, by pracownik bez odpowiedniej odzieży ochrony indywidualnej, czy też odzieży roboczej, nie został dopuszczony do pracy.

Rodzaje odzieży ochronnej

W zależności od typu i rodzaju wykonywanej pracy, jak i możliwych zagrożeń podczas niej, odzież ochronną można klasyfikować jako odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi (pole magnetyczne, promieniowanie, działanie prądu elektrycznego), termicznymi (przed zimnem, gorącem i płomieniami), atmosferycznymi (opadami, wiatrem, nasłonecznieniem itp.). Między środkami ochrony indywidualnej pojawiają się również elementy o szczególnym przeznaczeniu, takim jak odzież ochraniająca przed przecięciem lub przekłuciem dla pracowników pracujących z wykorzystaniem urządzeń typu piła, tokarka, frezarka itp., odzież antystatyczna dla pracowników laboratoriów oraz odzież ostrzegawcza dla osób pracujących w pobliżu dróg (np. służby publiczne, pracownicy konserwujący i dbający o czystość dróg oraz ulic).

Przydział odzieży zgodnie z normą

Niestety nie istnieją normy szczegółowo określające, jakie środki ochrony indywidualnej, w zakresie odzieży i obuwia roboczego, powinny dostawać osoby pracujące na określonych stanowiskach. Zarówno typ odzieży ochronnej, jak i częstotliwość przydziału są kontrolowane na podstawie regulaminu i procedur w poszczególnych przedsiębiorstwach (na płaszczyźnie zakładowej). To kadra zarządzająca, na podstawie specyfiki miejsca pracy i znajomości przepisów BHP, podejmuje decyzje o niezbędnych rodzajach odzieży ochronnej i to na niej pozostaje odpowiedzialność za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności zawodowych podległych pracowników.

Opracowanie:
Anna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz

Przeczytaj także

Wyszukaj firmy z branży