Materiał Partnera

Odnawianie lasu – rola szkółek leśnych w zadrzewianiu terenu

Odnawianie lasu – rola szkółek leśnych w zadrzewianiu terenu

Rozmnażanie i uprawa młodych drzewek to podstawowe zadania szkółki leśnej. Praca ta wiąże się z dużym ryzykiem, zwłaszcza w pierwszych latach od posadzenia nowych roślin. Podobnie jak w rolnictwie, w leśnictwie sukces warunkują pogoda i czynniki biologiczne. Dlatego konieczna jest umiejętność ich przewidywania i stała czujność właściciela. Materiał uzyskany z takich upraw jest bezcenny przy odnawianiu zalesienia.

Rola szkółki leśnej w zalesianiu terenu

Od wieków lasy na ziemi powstawały samoistnie i odnawiały się w sposób naturalny, bez pomocy człowieka. W tej sytuacji rodzi się pytanie, po co potrzebna jest szkółka leśna i celowe zasadzanie drzew? Otóż wystarczy zastanowić się, jak długo powstawał las naturalny. Człowiek nie ma szans doczekania, aż odrodzi się on sam. Poza tym istnieje też znaczne zapotrzebowanie na drewno, a eksploatacja zasobów leśnych przewyższa tempem odradzanie się lasu. Z tego też powodu konieczne jest wspomaganie odnowy przez sztuczne zalesianie. Szkółka Drzew i Krzewów. Janusz Szyca oraz inne placówki tego typu odgrywają ważną rolę w tym procesie. Ich funkcją jest przystosowywanie drzewek do naturalnego środowiska, w którym nasionka rzadko mają szansę wykiełkować samoistnie. Udaje się to jedynie nielicznym. Okres wzrostu w szkółce jest dla takich drzewek czasem przygotowawczym. Przez dwa lata odpowiednio pielęgnowana sadzonka ma szansę zaaklimatyzować się, dzięki czemu przetrwa potem w naturalnym środowisku.

Etapy odnawiania lasu, czyli od nasionka do sosny

Uprawa nowych drzewek na potrzeby zalesiania terenów to pierwszy krok do odnowienia drzewostanu w miejscu, w którym dokonano wycinki. Las odbudowuje się też po katastrofach ekologicznych – powodziach, wichurach czy pożarach oraz po wyniszczeniu przez szkodniki. Uprawiane w szkółkach sadzonki mogą służyć zalesianiu nowych terenów tworzonych w celach rekreacyjnych. Nowy las służy też jako strefa ochronna obszaru miejskiego, który oddziela strefę mieszkalną od przemysłowej. Jak przebiega odnawianie lasu? Oto jego najważniejsze etapy.

  1. Zbiór i selekcja nasion. Od tego procesu zależy efektywność uprawy oraz jakość uzyskanych plonów. Szkółki, które funkcjonują w nadleśnictwach korzystają z zasobów własnych, a nasiona są zbierane ze specjalnie wyznaczonych drzew.
  2. Uprawa młodych drzewek w szkółce leśnej do momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku, wielkości i odporności.
  3. Odnawianie lasu, czyli wysadzanie materiału szkółkarskiego w terenie naturalnym, w regularnych rzędach i w określonej odległości od siebie.
  4. Pielęgnacja uprawy. Czynność ta polega nie tylko na usuwaniu chwastów, ale też na eliminacji naturalnie wysiewających się drzewek niepożądanych gatunków.
  5. Czyszczenie. Procesy te wykonuje się kilkakrotnie, a polegają na przeglądzie drzewostanu i usuwaniu osobników słabych, chorych lub zbyt mocno zagęszczonych.
  6. Trzebieże. To zadanie, które polega na zmniejszeniu zagęszczenia drzew na jednym hektarze lasu. Wycinane drzewka są przeznaczane na bożonarodzeniowe choinki lub do celów produkcyjnych.

Materiał szkółkarski wyhodowany w profesjonalnej szkółce leśnej jest znacznie lepiej przystosowany do rozwoju niż osobniki wysiewane naturalnie. Dlatego też takie odnawianie lasu jest skuteczniejsze i znacznie szybsze - tym bardziej, że do zalesiania wybiera się gatunki szybko rosnące i wytrzymałe. Do takich zalicza się sosna pospolita.

Opracowanie:
Katowice, Kołodzieja
tel. 691 950 169
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz