Materiał Partnera

Odbiór złomu stalowego w specjalistycznych skupach

Odbiór złomu stalowego w specjalistycznych skupach

Odbiór złomu stalowego to bardzo złożony proces, który wiąże się bezpośrednio ze wstępną selekcją metalu, który jest kwalifikowany do dalszego przerobu, czyli recyklingu. Zajmują się nim specjalistyczne skupy, które przyjmują różnego typu odpady zarówno od klientów indywidualnych, biznesowych, jak i publicznych. Zasad związanych z odbiorem złomu stalowego jest wiele. Poznaj kilka z nich.

Dostawcy złomu stalowego

Dostawcami złomu stalowego są przede wszystkim podmioty gospodarcze działające w sektorze budowlanym, maszynowym, przemysłu ciężkiego i lekkiego. Odpady wielkogabarytowe dostarczane są od firm z branży górniczej, lotniczej oraz motoryzacyjnej. Mniejszych rozmiarów złom pochodzi zaś od pracowni metaloplastycznych, elektroinstalacyjnych czy od producentów spożywczych i firm transportowych np. opakowania ze stali, skrzynki itp.

Duże znaczenie mają również indywidualni dostawcy, którzy zgłaszają się do takich nowoczesnych skupów złomu jak NORD STEEL. To tam odebrany materiał przechodzi wstępną obróbkę i kwalifikowany jest do procesów wtórnego przerobu. Często przywożone są konstrukcje stalowe poprodukcyjne i pobudowlane, blachy oraz elementy wykorzystywane w branży drogowej i kolejowej.

Klasyfikacje złomu stalowego

Przy odbiorze złomu stalowego stosowane są różne standardy dotyczące klasyfikacji materiału. Przede wszystkim dzieli się go na złom wsadowy i niewsadowy. Pierwszy z nich to taki, którego wymiary, skład chemiczny, a także kształt i grubość pozwalają go na umieszczenie w piecu hutniczym bez konieczności przejścia wielu procesów obróbki. Niewsadowy złom musi zaś zawsze przejść wstępny przerób techniczny i mechaniczny.

Przy klasyfikowaniu złomu stalowego uwzględnia się zatem jego klasę, charakterystykę, wymiary, masę nasypową, procent zanieczyszczenia oraz maksymalny ciężar. Przykładowo przy odbiorze wyróżnia się zatem:

  • złom stalowy kawałkowy poamortyzacyjny o minimalnej grubości 3 mm,
  • ciężki złom kawałkowy o minimalnej grubości 10 mm,
  • złom stalowy strzępiony,
  • złom kawałkowy kolejowy,
  • złom składający się z wiórów ze stali węglowych,
  • złom stalowy wielkogabarytowy o grubości powyżej 6 mm,
  • złom stalowy wielkogabarytowy o grubości powyżej 10 mm do przerobu.

Zanieczyszczenia złomu stalowego

Jak już wspomniano, jednym z parametrów dotyczących złomu stalowego jest procent oraz rodzaj jego zanieczyszczania. Przy odbiorze odpadów stalowych określa się stopień zanieczyszczenia metalami nieżelaznymi a w szczególności cyną, ołowiem oraz miedzią. Złom wsadowy nie może być nimi skażony, ponieważ znacznie obniża to jego jakość i skuteczność odzysku.

Złom przed przerobem nie może zawierać także zanieczyszczeń niemetalicznych w postaci piasku, kamieni, drewna, gumy, tworzyw sztucznych, szkła czy betonu. Jeśli nie mogą one być usunięte, odpad stalowy nie jest możliwy do odzysku. Na szczęście z roku na rok rozwijają się technologie umożliwiające skuteczne oczyszczanie materiałów. 

Opracowanie:
Gdynia, Hutnicza 40
tel. 508 787 444
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz