Materiał Partnera

Ochrona przeciwpożarowa budynków – wymagania

Ochrona przeciwpożarowa budynków – wymagania

Pożar budynku stanowi najpoważniejsze zagrożenie zdrowia lub życia osób w nim przebywających. Z tego powodu zarówno właściciele i zarządcy, jak i osoby fizyczne oraz prawne korzystające z danego budynku zobowiązane są przestrzegać przepisów, zawartych między innymi w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Oto najważniejsze kwestie poruszone w tym dokumencie.

Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu

Zarówno właściciele, administratorzy, jak i osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do:

 • Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych obiektu, jego wyposażenia oraz otaczającego go terenu – czyli wykorzystywania ich zgodnie z zasadami i och przeznaczeniem
 • Konserwacji i naprawy sprzętów, urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych w celu zapewnienie im pełnej funkcjonalności
 • Zapewnienia możliwości ewakuacji
 • Przygotowania budynku oraz otaczającego terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
 • Zapoznanie wszystkich osób korzystających z obiektu z przepisami przeciwpożarowymi
 • Ustalenia sposób powstępowania w przypadku wybuchu pożaru w obiekcie
 • Właściciele oraz zarządcy mają ponadto w obowiązku między innymi:
 • Znać przepisy ochrony przeciwpożarowej, procedury postepowania w przypadku pożaru, metody alarmowania użytkowników oraz przeprowadzania ewakuacji
 • Utrzymywać drogi ewakuacyjne oraz drogi dostępu do budynku w należytym stanie
 • Ustanowić fachowy nadzór nad przeprowadzaniem prac, które mogą stać się przyczyną pożaru
 • Upominać osoby użytkujące budynek, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie pożarowe

Wyposażenie budynku

Zgodnie z przepisami zawartym w ustawie niektórzy właściciele lub użytkownicy budynków zobowiązani są do wyposażenia obiektów w urządzenia sygnalizująco-alarmowe, których zadaniem jest automatyczne powiadomienie o pożarze najbliższej komendy lub jednostki straży pożarnej. Wymóg ten obejmuje między innymi w:

 • Budynki handlowe i wystawowe o powierzchni powyżej 5000m2 (budynki jednokondygnacyjne) lub 2500m2 (budynki wielokondygnacyjne)
 • Teatry o liczbie miejsc powyżej 300 i kina o liczbie miejsc powyżej 600
 • Budynki gastronomiczne o liczbie miejsc powyżej 300
 • Szpitale i sanatoria o liczbie miejsc powyżej 200. W przypadku szpitali psychiatrycznych liczba miejsc wynosi 100
 • Wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej
 • Muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków
 • Dworce, porty i stacje metra

Tworzeniem zaawansowanych systemów przeciwpożarowych oraz instalacji ognioochronnych w budownictwie zajmuje się firma Strażak Żmuda & Jabłoński.   

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz