Artykuł sponsorowany

Ochroń środowisko dzięki inwentaryzacji przyrodniczej od firmy Pelagius Consulting

Ochroń środowisko dzięki inwentaryzacji przyrodniczej od firmy Pelagius Consulting

Chcąc zrealizować inwestycję, trzeba się liczyć z tym, że przed nią należy wykonać szereg badań, bez których nie można rozpocząć budowy. Jednym z nich jest inwentaryzacja przyrodnicza, która pozwala na ochronę flory i fauny na danym terenie. Aby ją dobrze przeprowadzić, należy zatrudnić odpowiednio wykwalifikowanych ekspertów. Takie usługi oferuje firma Pelagius Consulting, która działa na rynku od 11 lat. Sprawdź, co oferują i zadbaj o przyrodę!

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzację przyrodniczą należy przeprowadzić przed rozpoczęciem niemal każdej inwestycji. Najczęściej dotyczą one budowy farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, dróg, budynków, modernizacji terenów zielonych i wielu innych. Według Rozporządzeń Ministra Środowiska z dni 16 grudnia 2016 roku (ochrona gatunkowa zwierząt) i 9 października 2014 roku (ochrona gatunkowa roślin), a także ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2020 poz. 283), sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej jest obowiązkowe.

Najprościej ujmując, polega ona na stworzenie spisu wszystkich elementów przyrody występujących na danym obszarze. Pozwala to na ustalenie, czy w miejscu przeznaczonym pod inwestycję, nie występują chronione gatunki zwierząt i roślin, oraz czy nie znajdują się tam ich potencjalne siedliska. Pomaga to skategoryzować teren oraz zaplanować budowę inwestycji w sposób, w który nie naruszy występującej tam przyrody.

Jak przebiega inwentaryzacja przyrodnicza?

W Polsce nie jest uregulowanie prawnie to, kto może przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą. Jednak aby zostało ona poprawnie zrobiona, należy wybrać firmę, która posiada ekspertów w danej dziedzinie; np. dendrolog zajmuje się drzewami i krzewami, ornitolog – ptakami, a teriolog – ssakami. Szereg profesjonalistów oferuje firma Pelagius Consulting z Łodzi, która powstała w 2011 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na fachowe usługi związane z ochroną środowiska.

Prace wstępne w inwentaryzacji przyrodniczej polegają w badaniu terenu i ustalaniu granic, a w międzyczasie gromadzi się dokumentacje obszaru wraz z mapami topograficznymi. Dzięki temu poznaje się tło historyczne i przyrodę. Następnie dokumentuje się wykryte rośliny i zwierzęta, z czego sporządza się opracowanie najważniejszych wniosków. Kolejno dokonuje się inwentaryzacji flory, fauny i przyrody nieożywionej. Dzięki tym wszystkim informacjom tworzy się raport końcowy.

Opracowanie:
Łódź, Matejki 9
tel. 533 155 775
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz