Materiał Partnera

Ocena stanu technicznego budynku

Ocena stanu technicznego budynku

Ocenę stanu technicznego budynku wystawia się w formie opinii lub ekspertyzy technicznej. Dziś wyjaśniamy różnicę pomiędzy tymi dwoma dokumentami oraz przedstawiamy, co zawiera ocena stanu technicznego i kto jej dokonuje? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Opinia a ekspertyza

O różnice pomiędzy opinią a ekspertyzą techniczną zapytaliśmy specjalistę z biura projektowego Szachmat w Krakowie:
Ocena stanu technicznego budynku przybiera zawsze formę pisemną i wystawiana jest jako opinia lub ekspertyza. Opinia techniczna to nic innego, jak ocena stanu budynku, która powstała po szczegółowych oględzinach budynku oraz dostępnej dokumentacji projektowej. Nieco inaczej jest w przypadku ekspertyzy, tu wnioski z opinii zostają poparte licznymi badaniami i pomiarami wytrzymałości poszczególnych elementów budynku: fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu i innych.

Co zawiera ekspertyza techniczna?

Prawidłowo wykonana ekspertyza techniczna zawiera przede wszystkim szczegółowy opis budynku oraz cel przeprowadzania badań oraz dokładną prezentację poszczególnych elementów, wraz z charakterystyką (wymiary, materiał, sposób wykonania). Dobrze wykonana ekspertyza będzie posiadała również opis posadowienia głównych elementów budynku: fundamentów, ścian, stropu i dachu, a wszystko będzie poparte dokumentacją rysunkową i fotograficzną wraz z opisem przeprowadzonych badań i pomiarów. Ekspertyza musi zawierać wnioski z oględzin, które będą zawierały obiektywną ocenę stanu budynku oraz jego przydatność do użytkowania.

Kto dokonuje oceny stanu technicznego budynku?

Do wystawienia opinii technicznej wystarczy nam inżynier lub technik budowlany, ale jeśli chodzi o ekspertyzę, tu potrzebny będzie specjalista, ponieważ ekspertyza wymaga wyciągnięcia precyzyjnych wniosków. Jej wykonanie najlepiej jest zlecić rzeczoznawcy budowlanemu, który ma duże doświadczenie i posiada odpowiednie kwalifikacje. Rzeczoznawca budowlany powinien mieć dyplom wyższej uczelni technicznej oraz wykształcenie kierunkowe. Aby móc wykonywać ekspertyzy, należy posiadać uprawnienia rzeczoznawcy, nadawane przed wojewodę po odbyciu przynajmniej 5-letniej praktyki zawodowej. Wiarygodność rzeczoznawcy budowlanego można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz