Materiał Partnera

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa prywatne, a także podmioty publiczne, nie pozostają obojętne dla zasobów środowiska naturalnego. Kwestia ta od lat nie uchodzi uwadze Unii Europejskiej, która przygotowała zbiór przepisów w tym zakresie. Jedną z wytycznych jest w tym przypadku tzw. Ocena oddziaływania na środowisko (skrót: OOŚ), która powinna być przygotowywana w przypadku wielu kluczowych inwestycji.

Cel OOŚ

Ocena oddziaływania przeprowadzana jest wówczas, gdy konkretne przedsięwzięcie inwestycyjne może w sposób znaczący wpływać na środowisko naturalne. Ma to służyć zminimalizowaniu potencjalnie negatywnych skutków, zanim rozpoczną się pierwsze prace. W naszym kraju regulacje te określa Ustawa pochodząca z dnia 3 października 2008 r., wynikająca z dyrektyw Parlamentu Europejskiego, a także Rady Europejskiej, które ujrzały światło dzienne przede wszystkim w roku 1979, a później w latach 1985, 1992 oraz 2001.

Co zawiera dokumentacja OOŚ?

Jak przyznaje Paweł Molenda, właściciel firmy Pracownia Ochrony Środowiska, która zajmuje się usługami z zakresu przygotowywania raportów OOŚ, dokument ten zawiera takie elementy jak:

  • wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze,
  • wpływ inwestycji na elementy społeczne (zdrowie ludzi, kulturę i inne dobra materialne),
  • wpływ na złoża i zasoby naturalne,
  • dostępne możliwości zapobiegania i minimalizowania ewentualnego, negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • planowanie działań z zakresu monitoringu, które będą w sposób rzeczywisty kontrolować skutki oddziaływania i pozwalać na dokonywanie ewentualnych korekt w tym zakresie.

Wszystkie te elementy pokazują, że celem jest, jeszcze zanim inwestycja wejdzie w życie, rozplanowanie jej w taki sposób, aby przewidzieć potencjalne, szkodliwe czynniki i odpowiednio im przeciwdziałać.

Od kogo wymagany jest raport OOŚ?

Sporządzenie raportu obligatoryjnie dotyczy istotnych w rozmiarze inwestycji, a także może być wymagane w przypadku mniejszych przedsięwzięć, na podstawie decyzji wydawanej przez odpowiednie organy administracyjne. Postępowanie w zakresie OOŚ kończy decyzja wydawana przez prowadzący sprawę organ (np. wójta, prezydenta miasta itd.), który wydaje zgodę na realizację bądź zaniechanie wykonania przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to dokument wynikający z obszernego zbioru ustaw, dlatego też przygotowaniem tego typu raportów zajmują się fachowe przedsiębiorstwa dysponujące szeroką wiedzą w tym zakresie. Dzięki temu są one w stanie zaadresować w sposób skrupulatny kwestie wymagane przez literę prawa, a także doradzić przedsiębiorstwom konieczne działania zaradcze, minimalizujące wpływ inwestycji na zasoby środowiska naturalnego.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz