Oceń przedszkole, zanim poślesz do niego dziecko

Oceń przedszkole, zanim poślesz do niego dziecko
W życiu każdego rodzica nadchodzi moment, kiedy staje przed koniecznością podzielenia się opieką nad dzieckiem z systemem edukacji. Wtedy pojawiają się pytania: Kim są ludzie, którym powierzam mojego malucha? Czy zależy im na rozwoju podopiecznych? Czy posiadają przemyślany i dopasowany do potrzeb dziecka plan działania?

Decyzja o wyborze przedszkola jest bardzo trudna, zwłaszcza kiedy konkurencja rośnie z roku na rok, a w wybranej lub najbliższej placówce brakuje wolnych miejsc. Wielu rodziców wpada w panikę i stara się naprędce określić kryteria, którymi powinno się kierować, próbując jednocześnie niczego ważnego nie pominąć.

Wychowawcy i oferta edukacyjna

Jakości przedszkola nie powinno się mierzyć liczbą zajęć dodatkowych. Małe dziecko często jest najlepszym budowniczym własnej rzeczywistości i rozwoju - uczy się przez doświadczenie, a mądry pedagog powinien jedynie pomagać mu na wczesnym etapie rozwoju i zręcznie ukierunkowywać działania malca. W tym celu zdobywa specjalistyczne wykształcenie na kierunkach pedagogicznych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009 r. (źródło: kuratorium.wroclaw.pl).

Jest też wielu wspaniałych nauczycieli, którzy są w stanie mądrze opiekować się dziećmi i realizować określony program edukacyjny bez specjalistycznych kursów. Najważniejsze, by dziecko nie było przestymulowane i zmuszane do zajęć. Warto zatem zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obecni podopieczni zachowują się w przedszkolu, jak odnoszą się do swojej przedszkolanki, czy chętnie się z nią bawią i czy ona w naturalny, a nie tylko wyuczony sposób się nimi opiekuje. Pierwsze wrażenie jest niezwykle istotne.

Równie ważne są zrównoważona oferta edukacyjna oraz plan dnia placówki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej odnośnie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko nie może się nudzić i musi mieć czas zarówno na zabawę (1/5 dnia), przebywanie na świeżym powietrzu (1/5 dnia), naukę (1/5 dnia), jak i na potrzebny jeszcze na tym etapie rozwoju odpoczynek (źródło: men.gov.pl). Do wyboru najczęściej są zajęcia z języka obcego, artystyczne lub muzyczne. Dobre przedszkole to nie tylko takie, w którym wychowawcom zależy, które ma ciekawy profil i długą listę zajęć dodatkowych, ale również takie, które realizuje wykonalny pomysł na opiekę nad dzieckiem.

Lokalizacja i bezpieczeństwo

Piękno otoczenia prowokuje dziecko do twórczego działania i myślenia, dlatego istotna jest lokalizacja przedszkola oraz duża ilość czasu w programie dnia przeznaczona na przebywanie na świeżym powietrzu. I to niezależnie od pogody. Przy ocenie usytuowania przedszkola dobrze jest wziąć pod uwagę zieleń wokół placówki, dostępność miejsc na spacery i do zabawy, odległość od ruchliwych ulic czy nieciekawych dzielnic, a także natężenie hałasu wokół.

Dla dobra, bezpieczeństwa i komfortu psychicznego malucha niezwykle istotne jest także, aby liczba dzieci w grupie nie przekraczała 20 osób i aby na 10-cioro podopiecznych przypadała jedna osoba dorosła sprawująca opiekę. Warto tym samym dowiedzieć się, czy dzieci w grupie są w podobnym wieku i z podobnymi potrzebami edukacyjnymi. Lokalizacja oraz budynek przedszkolny powinny oczywiście spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa.

Podczas poznawania miejsca należy sprawdzić zabezpieczenia drzwi, okien, schodów, ogrodzenia, a także stan sprzętów w placówce oraz zabawek na placu zabaw. Sala przedszkolna powinna być przystosowana do potrzeb podopiecznych i dziecięcych szaleństw. Warto też zorientować się w zasadach odbioru dziecka z zajęć, upoważnieniach oraz systemie bezpieczeństwa z tym związanym (dozorca, woźny, domofon).

Mądre odżywianie

Posiłki w przedszkolu podlegają zewnętrznym kontrolom i muszą spełniać wyśrubowane normy, natomiast rodzice powinni posiadać wgląd w jadłospis z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zazwyczaj przedszkola wywieszają menu na 10 dni. Jest to niezmiernie ważne w przypadku alergii pokarmowej malucha lub ze względu na wyznawaną wiarę bądź ideologię w rodzinie. Dziecko powinno być karmione według zaleceń rodziców, ewentualnie lekarzy, ale też w sposób niezagrażający jego zdrowiu. Dlatego tak ważne są ankiety adaptacyjne, w których rodzice opisują szczegółowo, jakie pokarmy wywołują u dziecka reakcje alergiczne lub jakie są zasady funkcjonujące w rodzinie.

Komunikacja, współpraca, dobro malucha

Ponieważ zmiana środowiska z bezpiecznego domu na obce przedszkole stanowi dla małego dziecka szok, który wywołuje płacz, histerię i panikę, warto dowiedzieć się, czy dana placówka oferuje zajęcia adaptacyjne. Jest to godna pochwały i zalecana praktyka. Pierwsze spotkanie dziecka z przedszkolem - z nowym miejscem, obcymi dziećmi, opiekunami i zasadami funkcjonowania - powinno odbywać się przy obecności rodzica. Systematycznie, w miarę oswajania się dziecka z placówką, rodzic oddala się, dając szansę działania wychowawcom. Niezwykle istotne jest wzbudzenie w maluchu poczucia bezpieczeństwa i pewności, że mama czy tata zawsze po niego wróci.
Opracowanie:
Martyna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz