Materiał Partnera

Obsługa kadrowo-płacowa – zleć ją profesjonalistom!

Obsługa kadrowo-płacowa – zleć ją profesjonalistom!

Według danych statystycznych coraz większa liczba makro i mikroprzedsiębiorstw, a także średnich i olbrzymich spółek, korzysta z szerokich usług biur rachunkowych, związanych z prowadzeniem ewidencji podatkowej. Olbrzymim zainteresowaniem, cieszą się również outsourcingowe działania dotyczące obsługi kadrowo-płacowej – procesów, bez których nie może funkcjonować żaden podmiot gospodarczy, a których rozległość spowalnia rozwój wielu firm!

Obsługa kadrowo-płacowa – wprowadzenia zasad rachunkowości zarządczej

Dzisiaj najlepsze biura rachunkowe, przed rozpoczęciem stałych usług w związku ze sprawami kadrowymi i płacowymi, w danym przedsiębiorstwie, przeprowadzają szereg działań naprawczych w zakresie zarządczo-organizacyjnym. Pomagają one strukturalizować działy rachunkowe, lub też w 100% je zamykać. Istotne jest także ustalenie „nowego ustroju rachunkowego”, zasad współpracy z biurem rachunkowym a także wdrożenia idei rachunkowości zarządczej. Ta ma na celu zaś zastosowanie odpowiednich procesów logistyki, monitoringu, planowania i kontrolowania ruchów gospodarczych, które mogą przynieść znaczne optymalizacje finansowe (również podatkowe), szybszy rozwój firmy, a także niesamowicie elastyczną kooperację z ekspertami rachunkowości z zewnętrznych podmiotów!

Zakres obsługi kadrowo-płacowej

Obsługa kadrowo-płacowa to bardzo szeroka dziedzina działalności każdej firmy. Dotyczy ona spraw podatkowych, płacowych, a także tych związanych z ubezpieczeniami, świadczeniami zdrowotnymi, składami ZUS, czy deklaracjami rocznymi podatkowymi. Dobre biuro rachunkowe, jest zatem w stanie w sposób mobilny, lub elektroniczny, przejąć wszystkie działania w zakresie obowiązków działów kadrowo-płacowych. Mowa o kilkudziesięciu procesach, które należy wykonywać nieprzerwanie, a także tych, które wykonuje się w określonych „sezonach rozliczeniowych”. Wśród ważnych działań biur rachunkowych, są zatem np. sporządzanie miesięcznych list płac, obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych), czy też przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

Zalety powierzania obsługi kadrowo-płacowej specjalistom

Zalet powierzania obsługi kadrowo-płacowej specjalistom z biur rachunkowych, jest wiele. Warto wymienić jednak chociaż 10 z nich. Najważniejszymi, są zatem:

  • brak konieczności posiadania własnych działów kadrowo-płacowych (optymalizacja kosztów za wynajem powierzchni),
  • brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników księgowych (optymalizacja kosztów zatrudnienia i podatków z tego tytułu),
  • brak konieczności nabywania sprzętu biurowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych (znaczne oszczędności finansowe jednorazowe, a także m.in. kosztów stałych),
  • szybszy proces księgowy i płacowy (mobilność i elektroniczność usług),
  • stała opieka doświadczonych specjalistów, którzy skupiają się na sprawach klienta w 100%,
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z ZUS, US itd.,
  • odpowiedzialność archiwizacji dokumentów przejmowana przez biura rachunkowe,
  • niskie ceny stałej obsługi,
  • możliwość skupienia się na działalności właściwej, np. świadczeniu usług, czy produkcji wyrobów,
  • brak problemów z niestosowaniem się do nowelizowanych ustaw – pracownicy biur rachunkowych, stale monitorują system prawny, a także uwarunkowania rynkowe.
Jeśli zatem dostrzegasz zalety współpracy z biurami rachunkowymi, które mają również wymiar strategiczny (szybszy rozwój firmy), podejmij współpracę ze specjalistami o szerokim zakresie usług. Polecanym podmiotem, jest LIBROMANIA Marty Danielewskiej, która działa w Legionowie, co nie oznacza braku obsługiwaniu klientów z innych regionów. Biuro to, jest przygotowane na pełne usługi mobilne! 
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz