Materiał Partnera

Obsługa kadrowo-płacowa w przedsiębiorstwie

Obsługa kadrowo-płacowa w przedsiębiorstwie

W Polsce działa wiele firm, które coraz częściej decydują się na prowadzenie spraw kadrowych i płacowych przez firmy zewnętrzne. Outsourcing w wielu przypadkach jest bardziej opłacalny, a właściciel nie musi przejmować się zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników we własnym przedsiębiorstwie. Dlatego jeśli sami nie jesteśmy w stanie rozliczać umów i prowadzić ewidencji pracowników warto zwrócić się do wyspecjalizowanych firm w tej dziedzinie.

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wiele czynności polegających z jednej strony na sporządzaniu deklaracji podatkowych, a z drugiej na bieżącej obsłudze spraw pracowników. Polega ona na prowadzeniu spraw osobowych pracowników, w ramach których dokonywana jest analiza rynku pracy, przeprowadzenie rekrutacji na określone stanowisko, zawieranie umów o pracę, rozliczanie urlopów, prowadzenie kartotek pracownika, kierowanie ich na badanie okresowe, wydawanie świadectw pracy. Z kolei do bieżącej obsługi kadrowej pracowników zaliczamy wydawanie zaświadczeń, świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, obsługa świadczeń socjalnych i spraw z zakresy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. W dalszej kolejności sporządzanie i przesyłanie do odpowiedniego oddziału ZUS deklaracji rozliczeniowych, a także prowadzenie rozliczeń PFROM. Do wykonywania wymienionych czynności przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania specjalnych uprawnień. Właściciel może więc wykonanie takich prac zlecić osobie w firmie lub zewnętrznej firmie zajmującej się bieżącą obsługą firm z zakresu księgowości i kadr.

Doradztwo podatkowe – czynności

Do głównych czynności związanych z doradztwem podatkowym zaliczamy:

  • prowadzenie w imieniu oraz na rzecz podatników i płatników, ksiąg podatkowych i wszelkich innych ewidencji przeznaczonych do celów podatkowych, a także udzielanie im pomocy w wymienionym zakresie,
  • sporządzanie w imieniu oraz na rzecz podatników i płatników, zeznać oraz deklaracji podatkowych lub udzielanie fachowej pomocy w wymienionym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadają certyfikowani księgowi, a także przedsiębiorcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wymienionych ksiąg. Prowadząc działalność gospodarczą warto znać przynajmniej minimum przepisów z zakresu kadr i płac oraz orientować się we wspomnianych zagadnieniach.

Opracowanie:
Katowice, Pukowca 15
tel. 32 441 92 00
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz