Materiał Partnera

Obsługa kadrowo-płacowa – rozliczenia z ZUS-em

Obsługa kadrowo-płacowa – rozliczenia z ZUS-em

Coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta usług z biur rachunkowych, nie tylko w celu zlecenia im prowadzenia pełnej księgowości, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów czy rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego. Wiele firm wymaga również stałej obsługi kadrowo-płacowej, która uwzględni również odpowiednie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Opłacanie składek ZUS

Według przepisów prawa składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych muszą odprowadzać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący różnego rodzaju działalności gospodarcze. Obowiązek ten przewiduje zarówno opłacenie odpowiednich składek za właściciela, jak i każdego pracownika, który jest przez niego zatrudniony. Warto pamiętać, że składki ubezpieczeniowe naliczane są i powinny być opłacane już od pierwszego dnia od uruchomienia działalności gospodarczej. Obligatoryjnymi opłacanymi składkami, nałożonymi na każdego przedsiębiorcę są zatem te na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, a także składki na Fundusz Pracy – to zależy jednak od wieku osoby oraz kwoty wynagrodzenia minimalnego w danym miesiącu. Warto pamiętać również o tak zwanych składkach chorobowych, które mogą być przez przedsiębiorcę opłacane dobrowolnie. Wiele przedsiębiorstw w celu rozliczeń podatkowych, kadrowych i płacowych, a także ubezpieczeniowych korzysta z usług biura rachunkowo-podatkowego Haliny Łopaty, które oprócz standardowych działań księgowych oferuje również pomoc przy refundacji składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników i członków ich rodzin.

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Podmioty gospodarcze, które dokonują rozliczenia z ZUS-em, mają obowiązek wypełniać miesięczną deklarację rozliczeniową ZUS DRA. To dlatego pomoc biur rachunkowych jest tak nieoceniona. Korzystanie z ich usług pozwala na terminowe wykonywanie działań księgowo-rachunkowych, bez konieczności zatrudniania własnych pracowników i budowania złożonych działów z odpowiednim wyposażeniem sprzętowym. Biura rachunkowe dbają również o terminowe i przepisowe rozliczanie się z ZUS-em, które przewiduje złożenie wniosku za pracowników podlegających obowiązkowymi ubezpieczenia do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Standardowe stawki składek na rok 2018 wynoszą: emerytalne – 19,52%, rentowe – 8%, chorobowe – 2,45%, wypadkowe – 1,80%, zdrowotne – 9%, Fundusz Pracy – 2,45%.

Obsługa kadrowa i płacowa

Do obsługi kadrowej i płacowej świadczonej przez biura rachunkowe należą również takie działania jak: prowadzenie akt pracowników, sporządzanie deklaracji podatkowych rocznych, sporządzanie miesięcznych list płac, rejestracja zwolnień lekarskich, ewidencja czasu urlopowego czy też archiwizowanie wszystkich działań kadrowo-płacowych w profesjonalnych programach księgowych.

Opracowanie:
Kolbuszowa, Rzeszowska 7
tel. 605 945 196
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz