Materiał Partnera

Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw – pomoc biur rachunkowych

Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw – pomoc biur rachunkowych

Na dzisiejsze usługi księgowe zalicza się nie tylko obsługę rachunkową, ewidencjowanie podatkowe, doradztwo inwestycyjne, czy też kontakty z instytucjami skarbowymi w ramach reprezentowania klienta biznesowego. Ważne są również stałe działania obsługi kadrowo-płacowej, bez których żaden podmiot gospodarczy, nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Dzisiaj sprawnego prowadzenia list płac, czy spraw pracowniczych, podejmują się najlepsze biura rachunkowe. Dowiedz się, jakie korzyści osiągniesz ze współpracy na tym polu!

Mnogość wykonywanych zadań

Zadania biur rachunkowych, którym powierza się obsługę kadrowo-płacową są bardzo rozległe. Zależą one w dużej mierze od liczby zatrudnionych pracowników, struktury firmy i zasad rachunkowych, które one przyjęła, czy też od zbiorów norm dotyczących m.in. prawa pracy. Obsługa kadrowo-płacowa może zatem ograniczać się tylko do sporządzania list płac, a także rocznych deklaracji podatkowych, lub też może być znacznie szersza. Rozległa współpraca z biurem rachunkowym na tym polu, dotyczy bowiem np. rozliczania urlopów, prowadzenia kartotek pracowniczych, kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie, prowadzenia czynności związanych z zawiązywaniem, rozwiązywaniem i przedłużaniem stosunków pracy, wystawiania świadectw pracy, prowadzenia bieżącej obsługi kadrowej (np. wydawanie zaświadczeń), świadczenia usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzania dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, czy też przekazywania dokumentacji do ZUS.

Obiektywizm biur rachunkowych

Zlecenie prowadzenia spraw kadrowych i płacowych zewnętrznemu podmiotowi – biurowi rachunkowemu – to nie tylko opłacalność finansowa związana z brakiem konieczności budowania własnych dodatkowych działów. Warto również wspomnieć o obiektywizmie, który dzisiaj jest bardzo ważny w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zewnętrzna firma wykonująca dla swojego partnera biznesowego wszystkie procesy kadrowo-płacowe, wyróżnia się stosowaniem obiektywnej oceny przy procesie zarządzania kadrami. Jest to związane z tym, że biura rachunkowe działające w usługach outsourcingu księgowego, mają większe doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę, związaną z obsługą przedsiębiorstw z różnych, odmiennych branż, oraz z tym, że nie pozostają one w relacji z pracownikiem (nie są jego pracodawcą). To pozwala zaś na sprawiedliwą, sprawniejszą, a także szybszą obsługę, generującą oszczędności finansowe. Istotne jest jednak to, aby wybierać na swoich partnerów biznesowych firm zewnętrzne wyróżniające się swoją innowacyjnością. Tym charakteryzuje się m.in. warszawskie biuro rachunkowe Clever Tax, które obsługuje między innymi firmy jednoosobowe, spółki cywilne, spółki jawne, czy też partnerskie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz