Materiał Partnera

Obsługa geodezyjna inwestycji. Prace geodezyjno-prawne

Obsługa geodezyjna inwestycji. Prace geodezyjno-prawne

Geodeci i kartografowie to specjaliści, którzy w polskich realiach rynkowych posiadają szereg unikalnych uprawnień, bez których nie istnieje możliwość wzniesienia żadnego obiektu architektonicznego. Dzięki temu jest to zawód o szczególnym zaufaniu społecznym, cieszący się pozytywnymi opiniami klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych – w tym tych, związanych z sektorem publicznym.

Pracownie geodezyjne – znajomość prawa

Nie każdy wie, że geodeci oprócz wykonywania map do celów projektowych (analogowych i cyfrowych), dokonywania pomiarów inwentaryzacyjnych, pomiarów realizacyjnych oraz prócz kompleksowej obsługi geodezyjnej placu budowy oferują również usługi prawne. Oczywiście są one związane z zagadnieniami związanymi z geodezją i kartografią. Geodeci sprawnie poruszają się w zagadnieniach prawnych dotyczących Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o prawie geodezyjnym i kartograficznym, a także Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dzięki temu klienci instytucjonalni współpracują z takimi biurami geodezyjnymi jak Jargiło Stanisław Zakład Usług Geodezyjnych w celu zapewnienia profesjonalnych usług geodezyjnych, w  tym tworzenia map do celów prawnych.

Mapy do celów prawnych

Warto wiedzieć, że mapy do celów prawnych wykorzystywane są zarówno przez instytucje i organizacje sektora publicznego, jak i prywatne podmioty gospodarcze oraz przez klientów indywidualnych. Rodzajów map do celów projektowych jest bardzo dużo – niektóre z nich wymagane są do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji załączanej do całego projektu danej nieruchomości. Inne są wymagane w przypadku postępowań sądowych. Mapy do celów prawnych wyróżnia się głównie ze względy na charakter działań. Najpopularniejszym ich rodzajem są mapy nieruchomościowe, które są wymagane w przypadku wykupu nieruchomości, przekazywania jej, wywłaszczania, czy zakładania księgi wieczystej. Mapy prawne – podziału bądź scalania nieruchomości – sporządza się w przypadku zniesienia współwłasności, czynności kupna i sprzedaży, przekształcania gruntów rolnych na budowlane czy działań związanych z określeniem granic (podział działki na kilka części, bądź scalenie jej w jedną większą). Kolejnym rodzajem są mapy do celów sądowych: sprawy stwierdzania zasiedzenia, sprawy spadkowe, w przypadku zniesienia współwłasności czy określenia służebności (np. przejścia i przejazdów). Warto wiedzieć, że w przypadku inwestycji zamówień publicznych często mapy prawne wymagane są do celów opiniodawczych.

Podstawowe elementy mapy do celów prawnych

Każda mapa prawna jest bardzo skomplikowana i tworzona między innymi w technologii cyfrowej. Wszystkie mapy do celów prawnych muszą posiadać między innymi: oznaczone granice nieruchomości istniejących i tych projektowanych, miary czołowe, wszystkie numery ewidencyjne, oznaczone budynki trwałe i ogrodzenia, określone numery ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych nieruchomości. Mapy prawne są wykonywane w skali zasadniczej od 1:500 do 1:5000.

Opracowanie:
Lublin, Radziwiłłowska 5
tel. 501 030 273
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz