Materiał Partnera

Obsługa geodezyjna inwestycji – budowa gazociągu. Jak wyglądają prace?

Obsługa geodezyjna inwestycji – budowa gazociągu. Jak wyglądają prace?

Sieci gazowe to jedne z najważniejszych instalacji podziemnych. Płynący nimi gaz wykorzystywany jest jako paliwo energetyczne w wielu gałęziach przemysłu, a także w domach. Aby móc go dostarczyć wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, konieczna jest stała rozbudowa gazociągów. Każde takie przedsięwzięcie wymaga zaangażowania wielu specjalistów, w tym także geodetów, którzy sprawują nadzór nad wszystkimi jego etapami. Jak wygląda obsługa geodezyjna inwestycji polegającej na budowie gazociągu?

Specyfika inwestycji dotyczących sieci gazowych – obsługa geodezyjna

Obsługa wszelkich inwestycji dotyczących sieci przesyłowych jest znacznie bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w przypadku np. nadzoru nad budową domu jednorodzinnego. Szczególnie projekty wyróżniające się dużą skalą, takie jak odcinki gazociągów krajowych czy międzynarodowych wymagają odpowiednich zasobów
i doświadczenia wszystkich zaangażowanych podmiotów. Zadanie geodetów jest w tym przypadku bardzo istotne. Zajmując się obsługą geodezyjną inwestycji, nadzorują oni zarówno prace projektowe, jak i realizacyjne. Odpowiadają też za tyczenie przebiegu sieci, a więc to od nich zależy prawidłowe umieszczenie w terenie gazociągu zgodnie z wykonanym projektem. Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych zajmują się zaś inwentaryzacją powykonawczą, która jest podstawą do odbioru urządzeń.

Geodezyjna obsługa inwestycji gazowych – etap przygotowawczy i projektowy

Jeszcze zanim rozpoczną się pierwsze prace w terenie związane z budową nowego gazociągu, praca geodetów jest niezwykle ważna. Zajmują się oni przede wszystkim przygotowaniem mapy do celów projektowych, czyli podkładu, na którym zostanie naniesiony projekt sieci w celu jego zatwierdzenia przez odpowiednie organy. Wymaga to drobiazgowych pomiarów w terenie z wykorzystaniem dokładnego sprzętu. Dodatkowo w przypadku sieci przesyłowych konieczne jest dotrzymanie procedur związanych z uzgodnieniami ZUD (Zespołów Uzgadniania Dokumentacji). Mają one na celu upewnianie się, że nowy gazociąg nie będzie kolidował z istniejącymi instalacjami podziemnymi oraz innymi obiektami. Kolejnym ważnym zadaniem geodetów związanym z przygotowaniem do robót są pomiary mas ziemnych, usprawniające budowę i wykonywanie wykopów.

Praca geodety podczas realizacji projektu gazociągu

Jednym z najważniejszych zadań geodety jest tyczenie projektowanych obiektów w terenie. Jak mówi przedstawiciel firmy M Geo Usługi geodezyjne: Tyczenie sieci uzbrojenia terenu to niezwykle ważny i skomplikowany proces, szczególnie jeśli dotyczy dużych projektów. Nasza praca polega na dokładnym odwzorowaniu przebiegu projektowanego gazociągu w terenie na podstawie sporządzonego projektu. Wykorzystując znaki geodezyjne, wytyczamy obszar, w którym będą odbywać się prace realizacyjne. Ponadto dokonujemy bieżącego nadzoru nad robotami ziemnymi i montażem elementów sieci, wykonując niezbędne pomiary kontrolne podczas trwania budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza gazociągu

Ostatnim ważnym zadaniem geodety przy budowie gazociągu jest inwentaryzacja powykonawcza. Ma ona na celu sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem i polega przede wszystkim na wykonaniu drobiazgowych pomiarów w terenie przy użyciu zaawansowanego sprzętu. Dokumentacja powykonawcza jest podstawą do dopuszczenia gotowej instalacji do użytkowania, dlatego jest to etap, którego nie wolno pominąć.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz