Materiał Partnera

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla rolników
W naszym kraju rolnictwo stanowi popularne zajęcie, jednak z pewnością nie jest łatwe. Wiąże się z pewnym ryzykiem. Z uwagi na częsty kontakt ze zwierzętami, obsługiwanie specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także zmienne warunki atmosferyczne, rolnicy są narażeni na różne zdarzenia, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu bądź utratą dobytku. Tego typu sytuacje losowe są trudne do przewidzenia – warto zatem ubezpieczyć się na taką ewentualność. 

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, rolnicy muszą wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie budynków, które znajdują się na terenie gospodarstwa rolnego. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą oraz właścicieli użytków rolnych powyżej 1 ha. Ubezpieczenie OC rolnika zabezpiecza zarówno jego, jak i innych pracujących lub mieszkających na gospodarstwie. Suma gwarancyjna określona w ustawie jest natomiast w tym przypadku bardzo wysoka. 

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolnych

Polisa OC rolników działa na takiej samej zasadzie, jak inne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W razie uszczerbku na zdrowiu, śmierci osoby trzeciej lub uszkodzenia mienia, wypłacane jest świadczenie. Dotyczy to również uszkodzeń spowodowanych poruszaniem się pojazdem wolnobieżnym – na przykład, gdy jadąc kombajnem, zniszczymy mienie sąsiada. Wówczas nie musimy samodzielnie organizować pieniędzy w celu likwidacji szkód. Istnieją jednak pewne ograniczenia. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku działalności prywatnej, niezwiązanej z prowadzeniem gospodarstwa, świadczenie nie zostanie wypłacone.  

Ubezpieczenie budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych również jest obowiązkowe. Jak informują specjaliści z agencji ubezpieczeniowej Urbaniaczek, jego celem jest pomoc w razie wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Mowa tu o takich sytuacjach, jak pożar, uderzenie pioruna, powódź, nawalny deszcz, huragan, upadek drzewa, trzęsienie ziemi czy akty wandalizmu. Polisa nie obejmuje natomiast maszyn i urządzeń, które znajdowałyby się wewnątrz zniszczonego budynku. Podobnie w przypadku zwierząt hodowlanych. Chcąc zwiększyć zakres ochrony, warto zdecydować się na zakup dobrowolnego ubezpieczenia rolnego. 

Wybór dobrowolnego ubezpieczenia rolnego

Poszukując odpowiedniego rozwiązania, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników. Przede wszystkim ważne są indywidualne potrzeby. Rolnicy mogą zainwestować w ubezpieczenie m.in. pojazdów, zwierząt hodowlanych, sprzętu rolniczego. Tzw. agrocasco działa podobnie do popularnego autocasco – obejmuje jednak wszelkie maszyny rolnicze; kombajny, ciągniki, ładowarki, kosiarki, siewniki i inne. Korzystne może być także ubezpieczenie NNW, gdyż zapewnia ochronę zdarzeń powstałych nie tylko na terenie gospodarstwa rolnego. W kontekście ubezpieczeń dobrowolnych bardzo ważna jest też suma polisy – to rolnik decyduje, na jaką wartość chce ubezpieczyć mienie. 
Opracowanie:
Łódź, Józefa 5 lok. 56
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz