Materiał Partnera

Obniżanie poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów

Obniżanie poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów

Odwodnienie terenu jest niekiedy czynnością niezbędną do rozpoczęcia dalszych prac budowlanych przy wznoszeniu obiektu użytkowego na działce. Obniżenie poziomu wód gruntowych nie jest jednak proste, a dodatkowym problemem może być czas realizacji tego procesu. Efektywną metodą odwodnienia gruntu jest użycie tzw. igłofiltrów. To specjalne instalacje, które składają się z osprzętu umożliwiającego szybkie usunięcie nadmiaru wody na danym obszarze.

Po co obniża się poziom wód gruntowych?

Wzniesienie budynku na działce wiąże się przeważnie z koniecznością zrealizowania szeregu robót ziemnych. W ich trakcie tworzy się m.in. wykopy, w których umieszczane są ławy fundamentowe lub instalacje. Jeżeli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, to ziemia staje się podmokła i tym samym uniemożliwia realizację wymienionych prac. Grząski grunt nie jest wystarczająco stabilnym podłożem i dodatkowo staje się przyczyną dalszych problemów z zawilgoceniem elementów konstrukcyjnych oraz ich niszczeniem.

Poziom wód gruntowych należy zatem obniżyć, jeśli jest on na tyle wysoki, że utrudnia wykonanie robót ziemnych pod budowę obiektu. W tym celu stosuje się różne metody, spośród których bardzo wysoką efektywnością wyróżniają się instalacje igłofiltrowe. Odwodnienie terenu w ten sposób przeprowadza firma Hydromax, która posiada przewody rurowe oraz niezbędny osprzęt do obniżania poziomu wód gruntowych. W jaki dokładnie sposób realizowana jest ta czynność i dlaczego jest ona tak skuteczna?

Czemu warto zastosować igłofiltry do odwodnienia terenu?

Przede wszystkim konieczne jest ustalenie głębokości, na jakiej umieszczony ma zostać igłofiltr. Przewody rurowe wchodzące w skład takiej instalacji umieszcza się w gruncie za pomocą rur wpłukujących. Rekomendowane jest, by igłofiltry znalazły się poniżej poziomu wód gruntowych na danej działce. Po odpowiednim wpłukaniu przewodów z ciśnieniem dopasowanym do charakterystyki gruntu specjaliści podłączają elementy instalacji igłofiltrowej do kolektorów ssących.

Jak sama nazwa wskazuje, służą one do zasysanie niepożądanej wody gruntowej, ale również powietrza. Kolektory nie zadziałają jednak bez sprawnego agregatu pompowego. To właśnie on generuje energię odpowiedzialną za możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych. Agregaty stosowane w odwadnianiu terenu to różnego rodzaju pompy. Dobrze sprawdzą się przy takich pracach modele membranowe, tłokowe, samozasysające czy wirowe wyposażone dodatkowo w pompę próżniową. Tak przeprowadzone odwodnienie terenu gwarantuje właściwe obniżenie poziomu wód gruntowych i możliwość kontynuowania prac budowlanych na działce.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz