Materiał Partnera

Obliczanie resursu UTB w oparciu o rejestrację przebiegu eksploatacji

Obliczanie resursu UTB w oparciu o rejestrację przebiegu eksploatacji

UTB to skrót od Urządzenia Transportu Bliskiego, czyli ogólnej nazwy urządzeń służących do przesuwania, podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków na niewielkie odległości.  Obowiązkiem eksploatującego UTB leży bieżąca kontrola stopnia wykorzystania resursu, przy czym eksploatujący może zlecić działania związane z określeniem resursu, oceną stanu technicznego osobie kompetentnej. Czym dokładnie jest resurs i związane z nim obliczenia na podstawie przebiegu eksploatacji?


Definicja resursu UTB

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego resurs UTB to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Jak mówią nam przedstawiciele Zakładu Usługowo-Handlowego ELWIKO ze Szczecina, eksploatujący UTB może zlecić działania związane z określeniem resursu osobie kompetentnej, którą definiują wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatujący UTB w praktyce bardzo często decydują się na taki krok, przede wszystkim dlatego, że rejestracja przebiegu eksploatacji to nie zawsze rejestracja specjalistycznymi przyrządami.


Rejestracja przebiegu eksploatacji w praktyce

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB w praktyce odbywać się może na kilka sposobów, które również definiują wytyczne UDT. Stopień wykorzystania resursu z największą dokładnością określić można poprzez rejestrowanie specjalistycznymi przyrządami, prowadzenie rejestru poprzez zapisy w dzienniku odczytu danych z liczników. Eksploatujący może również rejestrować pracę urządzenia na podstawie przebiegającego procesu technologicznego, w którym ono uczestniczy. Bierze wówczas pod uwagę charakterystykę jego pracy.  Jeśli informacja o warunkach eksploatacji UTB jest niekompletna (eksploatujący dysponuje jedynie pewnymi informacjami dot. wykorzystania urządzenia lub mechanizmu) lub nie znana jest historia urządzenia, resurs opiera się na danych szacunkowych. W praktyce w procesie szacowania i wyznaczania stopnia wykorzystania resursu urządzenia lub mechanizmu pomaga bardzo duże doświadczenie oraz dobra praktyka inżynierska.  

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz