Materiał Partnera

O zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w firmach produkcyjnych

O zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w firmach produkcyjnych
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie produkcyjnej niesie korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i samego zatrudnionego. W przedsiębiorstwach, stawiających na integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych, odnotowuje się wzrost produktywności i redukcję kosztów zatrudnienia. Na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zyskuje wizerunek firmy, a także jej renoma.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych niesie ze sobą szereg korzyści dla obu stron. Przyjrzyjmy się zatem, co zyskuje pracownik, a co pracodawca.

Okno na świat

Dla osoby niepełnosprawnej możliwość pracy jest wartością nie do przecenienia. Nie tylko umożliwia integrację ze społeczeństwem, wyjście z domu i zawarcie nowych znajomości, lecz również znacznie podnosi poczucie własnej wartości oraz użyteczności. Utrzymywanie się, chociażby częściowe, z pracy własnych rąk wpływa bardzo pozytywie na psychikę osoby niepełnosprawnej, tak samo jak możliwość wykorzystania przez nią wiedzy oraz praktycznych umiejętności, zdobytych w czasie nauki i studiów. Osoby niepełnosprawne bowiem bardzo często nabyły różnego rodzaju dysfunkcje w trakcie trwania nauki lub po jej zakończeniu, są zatem tak samo dobrze wykształconymi oraz wykwalifikowanymi pracownikami, jak osoby pełnosprawne.

Korzyści dla pracodawcy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to również korzyści dla pracodawcy. Po pierwsze osoby niepełnosprawne są często bardziej sumienne, ambitne, zaangażowane oraz zmotywowane do pracy. Szybko integrują się z resztą zespołu, tworząc razem z nimi zżytą grupą pracowników. Ponadto zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przynosi pracodawcy wymierne korzyści. Po pierwsze, może on zostać zwolniony z obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jeśli pracodawca zatrudni osobę niepełnosprawną, będącą zarejestrowaną jako osoba bezrobotna, może starać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PFRON. Fundusz pokryje również koszty szkolenia osoby niepełnosprawnej, nawet w wysokości 80%. W końcu możliwe jest także ubieganie się pracodawcy o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.       

Zakłady pracy chronionej

Powyższe zasady dotyczą zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach otwartego rynku pracy. Istnieją jednak firmy produkcyjne, działające na zasadach zakładu pracy chronionej, gdzie obowiązują nieco inne zasady. Przykładem prężnie działającego zakładu jest Spółdzielnia Inwalidów „Współpraca”, zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych oraz usługami z zakresu szycia. Głównych ich celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do pracy lub przygotowania ich do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W tego typu zakładach, pracowników zatrudnia się w oparciu o umowę o pracę, zapewniając im odpowiednią opiekę medyczną oraz przystosowując miejsca pracy do ich potrzeb.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz