Materiał Partnera

Nowoczesny outsourcing usług księgowych to nie tylko ewidencja podatkowa!

Nowoczesny outsourcing usług księgowych to nie tylko ewidencja podatkowa!

Outsourcingowe usługi księgowo-rachunkowe oraz kadrowo-płacowe są dzisiaj wykorzystywane zarówno przez małe i średnie firmy, jak i duże spółki. Warto przy tym wiedzieć, że coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta nie tylko z pomocy związanej z ewidencją podatkową, ale ze znacznie bardziej zaawansowanymi sprawami dotyczącymi ruchów gospodarczych przedsiębiorstwa. Dzisiaj bowiem outsourcing usług księgowych to nie tylko prowadzenie księgowości pełnej lub uproszczonej!

Pełne doradztwo finansowe i gospodarcze dla firm

Firmy, które chcą zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku dzięki sprawnym systemom zarządzania własnymi finansami, wspólnie z najlepszymi biurami rachunkowymi tworzą partnerstwo obejmujące wiele działań strukturalnych w obrębie przedsiębiorstwa. Mowa zarówno o obsłudze kadrowo-płacowej, prowadzeniu ksiąg rachunkowych/kart podatkowych/ryczałtu ewidencjonowanego/ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji do celów VAT, jak i o przygotowywaniu biznesplanów, analiz finansowych, czy też dokumentów przetargowych związanych z zamówieniami publicznymi. Dzisiaj doradztwo gospodarcze jest bowiem tak samo ważne, jak sporządzanie różnych deklaracji podatkowych (np. PIT, CIT, VAT, AKC-3, deklaracje ZUS). Niestety na rynku polskim niewiele można wyodrębnić podmiotów, które zajmują się profesjonalnym wsparciem praktycznym w zakresie prowadzenia finansów firmy. Tu należy, jako przykład podać między innymi biuro rachunkowe Profit, którego polityka jakościowa opiera się na świadczeniu nie tylko usług księgowych, ale także doradczych, czy atestacyjnych. Bardzo ważnym punktem oferty tego podmiotu jest wsparcie przedsiębiorców przy uzyskiwaniu dotacji ze środków krajowych lub strukturalnych Unii Europejskiej. To właśnie biura rachunkowe stawiające na współpracę mającą pozwolić na rozwój partnerskiej firmy są dzisiaj najbardziej pożądane na rynku.

Usługi atestacyjne biegłych rewidentów

Przy ocenie jakości danego biura rachunkowego nie tylko należy zwracać uwagę na uzyskane nagrody, referencje klientów biznesowych, czy też na szeroki zakres usług. Warto skoncentrować się również na tym, czy dany podmiot zatrudnia uprawnionych biegłych rewidentów, których w Polsce według Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest zaledwie ponad osiem tysięcy. Jeśli tego typu specjaliści tworzą zespół danego biura rachunkowego, można mieć pewność, że oferują oni również bardzo rozległe usługi atestacyjne. Mowa między innymi o badaniu prawidłowości rozliczania się z wykorzystania funduszy unijnych, czy też o badaniach sprawozdań finansowych. Te zaś mogą być zlecane przez instytucje państwowe kontrole, w celu monitorowania prawidłowości działalności różnych spółek skarbu państwa, czy też przez firmy na własne zlecenie, w celu wyeliminowania wszelkich błędów przy konstruowania sprawozdania. Dokumenty te traktowane są dzisiaj bowiem w dużej mierze jako źródła wiedzy dotyczącej każdego ruchu finansowego danej firmy, co pozwala optymalizować jej błędy gospodarcze i usprawniać funkcjonowanie.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz