Materiał Partnera

Nowoczesne metody nauki języka obcego

Nowoczesne metody nauki języka obcego

O popularności kursów językowych nie trzeba nikogo uświadamiać – uczęszczają na nie osoby z niemal każdej grupy wiekowej, a gama możliwych języków jest bardzo szeroka. Oferty szkół powinny przedstawiać konkretne, praktyczne zajęcia, w które kursant lub jego rodzic zainwestuje często niemałe pieniądze. Na czym polegają nowoczesne metody nauczania nowych języków i jakie umiejętności rozwijają?

Direct Method – szybka i skuteczna

To jedna z najnowocześniejszych metod prowadzenia kursów językowych dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży. Głównym założeniem metody bezpośredniej jest nauczenie kursantów myślenia w innym języku. Jest to warunek sprawnej i efektywnej komunikacji. Lektorzy osiągają ją dzięki prowadzeniu całości zajęć, również części gramatycznej, w formie ustnej. Podręczniki także są używane na zajęciach, jednak ich rola jest ograniczona do usystematyzowania materiału i wprowadzania nowego, zaawansowanego słownictwa. Do nauki myślenia w języku obcym potrzebne są nieustające bodźce, wymagające szybkiej reakcji. Lektorzy zadają więc nieustannie pytania z zaskoczenia i mówią szybko, co umożliwia automatyzację pewnych zachowań językowych, przydatnych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Częste powtórki pozwalają z kolei wyeliminować zaległości w słownictwie, które jest stawiane na pierwszym miejscu. Gramatykę wprowadza się w ilości optymalnej, potrzebnej do wykonywania bieżących ćwiczeń komunikacyjnych.

Rozwój kompetencji językowych z metodą komunikatywną

Kształtowanie umiejętności za pomocą tego wariantu nauki języka obcego odbywa się na zasadzie zróżnicowania ćwiczeń wykonywanych na zajęciach. Słuchacze często pracują w parach lub grupach. Urządzane są dyskusje i gry, które służą rozwojowi kompetencji komunikatywnych na wszystkich poziomach znajomości nowego języka. Jak tłumaczą lektorzy ze szkoły Barbados, istotna jest także kontrola postępów uczniów oraz informowanie ich o uzyskiwanych wynikach. Cechą charakterystyczną metody komunikatywnej jest uwzględnienie czynnika kulturowego. Uczniowie poznają konkretne zastosowania danej struktury językowej, używane w kontekstach uwarunkowanych zwyczajami i zasadami życia w obcojęzycznym społeczeństwie. W ten sposób ich wiedza staje się praktyczna, gotowa do użycia.

Opracowanie:
Wrocław, Bulwar Ikara 21
tel. 71 784 55 90
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz