Materiał Partnera

Nowoczesna metodologia nauki języka angielskiego skierowana dla dzieci

Nowoczesna metodologia nauki języka angielskiego skierowana dla dzieci

Obecnie skuteczna nauka języka angielskiego dzieci, oparta jest przede wszystkim o innowacyjność technologiczną, łączenie zabawy z edukacją, a także o metody angażujące wszystkie zmysły w poznawaniu nowych słów, zwrotów i kultur. Bardzo skuteczne kursy skierowane dla najmłodszych są oferowane dzisiaj między innymi w modelu nauczania, który związany jest z wytycznymi University of Cambridge ESOL Examinations.

Wytyczne University of Cambridge ESOL Examinations

W przypadku edukacji dzieci w zakresie języków obcych, np. języka angielskiego, bardzo ważne jest określenie przedziału grup wiekowych. Mniejsze dzieci powinny być nauczane bowiem w oparciu o techniki reagowania całym ciałem, które łączą przyswajanie wiedzy z atrakcyjną zabawą poprawiającą nie tylko pamięć, ale sprzyjającą ogólnemu prawidłowemu rozwojowi psychoruchowemu. W przypadku nastolatków, czy też młodszych uczniów szkół podstawowych, ważne jest zaś wykorzystywanie nowoczesnej i interaktywnej technologii, metod współzawodnictwa i rywalizacji, a także współpracy grupowej.

Bardzo ważna jest również atmosfera zaufania do lektora, budowa swobodnej relacji z nauczycielem, a także indywidualne podejście do każdego z uczniów. Między innymi takie wytyczne są zgodne z University of Cambridge ESOL Examinations, które dotyczą także doboru odpowiedniej tematyki lekcji, materiału leksykalnego i gramatycznego, czy też złożonych wzorców edukacyjnych. Te zaś pozwalają na szybsze przyswajanie wiedzy dzieci w zakresie języka angielskiego, a także na przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów na różnych poziomach językowych według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Szybka, atrakcyjna i bezstresowa nauka angielskiego dla dzieci

Wytyczne University of Cambridge ESOL Examinations, są dzisiaj wdrażane głównie w prywatnych szkołach podstawowych, a także w specjalistycznych ośrodkach kształcenia językowego. Przykładem świetnych placówek, są te przynależące do St. Patrick’s School of English, które znajdują się w Warszawie. To tam nauka dzieci nawet od 5 roku życia, przebiega szybko, bezstresowo i przede wszystkim skutecznie. Jest to między innymi związane z atrakcyjnością programu, który oprócz zajęć w świetnie wyposażonych klasach, zakłada także liczne wyjazdy na obozy językowe, przygotowywanie przez uczniów przedstawień dla rodziców, czy też rozwój zdolności artystycznych oraz muzycznych wraz z umiejętnościami komunikacji w języku angielskim. Obecnie najskuteczniejszymi, a także najprzyjemniejszymi metodami nauki języka obcego, są zatem te, które pozwalają ja ogólny rozwój dziecka!

Opracowanie:
Warszawa, Meissnera 1/3 lok. 320, (Gocław)
tel. 22 448 51 97
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz