Artykuł sponsorowany

Notariusz Anna Michałek-Kobielusz o kulisach usług notarialnych

Notariusz Anna Michałek-Kobielusz o kulisach usług notarialnych

Zdecydowana większość Polaków nie ma na co dzień do czynienia z kwestiami notarialnymi. Z usług notariusza korzysta się sporadycznie. Należy jednak mieć ogólne pojęcie o tym, w jaki sposób przebiega sporządzanie aktów notarialnych. Warto również wiedzieć, do czego jest potrzebne poświadczenie własnoręczności podpisu i czym są akty poświadczenia dziedziczenia.

Czym są akty notarialne?

Co do zasady akt notarialny jest urzędowym dokumentem stwierdzającym dokonanie konkretnej czynności prawnej i może zostać sporządzony zarówno na wniosek stron, jak i w wyniku faktu, że przepisy prawa tego wymagają. Sytuacja taka ma miejsce na przykład podczas zrzeczenia się własności, przeniesienia jej lub zbycia spadku. Zadaniem notariusza jest spisanie treści oświadczenia, a następnie odczytanie stronom oraz złożenie podpisu na dokumencie. Warto mieć na uwadze, że dana czynność prawna zostanie uznana za nieważną w momencie, kiedy akt notarialny, pomimo prawnej konieczności sporządzenia go, nie zostanie spisany.

Dokument, aby miał moc prawną, musi zostać sporządzony w języku polskim, zawierać miejsce i dokładną datę jego sporządzenia (nawet co do minuty, jeśli któraś ze stron tego wymaga), siedzibę kancelarii, imię i nazwisko notariusza bądź jego zastępcy, pełne dane adresowe stron oraz innych podmiotów, które zostały wymienione w akcie (albo ich pełnomocników czy przedstawicieli), szczegółową treść oświadczenia, podpisy (zarówno notariusza, jak i uczestników) oraz, co ważne, stwierdzenia informujące, że po odczytaniu akt został przyjęty i podpisany. Następnie każda ze stron otrzymuje odpis notarialny. Sporządzaniem poświadczeń, testamentów i aktów oraz wykonywaniem innych czynności notarialnych zajmuje się między innymi kancelaria notariusz Anny Michałek-Kobielusz w Świętochłowicach.

W jakich wypadkach poświadczenie własnoręczności podpisu jest wymagane?

Poświadczenie autentyczności podpisu umożliwia uznanie danej czynności za ważną. Czynność ta jest niezbędna między innymi w przypadku umowy zbycia spadku lub udziałów w spółkach z o. o., a nawet całego przedsiębiorstwa. Poświadczenia własnoręczności podpisu wymagają ponadto wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa. Dzięki temu ryzyko zaprzeczenia faktu, iż podpisało się dany dokument, zostaje zredukowane praktycznie do zera.

Prawem do poświadczenia własnoręczności podpisu, ustawowo dysponuje wyłącznie notariusz, który, aby móc jednoznacznie stwierdzić ten fakt, musi nie tylko być obecny podczas składania podpisu na dokumencie, ale ponadto ustalić wcześniej tożsamość osoby, która go składa.

– informuje notariusz Anna Michałek-Kobielusz, zajmująca się skutecznym zabezpieczaniem słusznych interesów stron. Do szerokiego zakresu usług oferowanych przez świętochłowicką kancelarię zalicza się również między innymi regulowanie spraw spadkowych, spisywanie protokołów czy przechowywanie dokumentów.

Opracowanie:
Świętochłowice, Żołnierska 1
tel. 32 345 51 07
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz