Materiał Partnera

Nawigacja morska i jej znaczenie

Nawigacja morska i jej znaczenie

Transport morski polegający na przemieszczeniu osób i towarów drogą wodną liczy sobie tysiące lat. W tym czasie zarówno jednostki pływające, jak i wykorzystywany na nich sprzęt zmieniały się wraz z postępem technologicznym. Podstawą sprawnej żeglugi morskiej była i wciąż pozostaje nawigacja. Czym dokładnie jest nawigacja morska, jakie jest jej znaczenie i jakie urządzenia nawigacyjne wykorzystuje się obecnie?

Nawigacja morska i podział wyposażenia nawigacyjnego

Nawigacja morska jest określana jako działanie związane z planowaniem trasy, określaniem i utrzymywaniem parametrów ruchu statku. Postęp technologiczny ma znaczący wpływ na rozwiązania wykorzystywane w urządzeniach nawigacyjnych stosowanych na statkach. Wyposażenie nawigacyjne jest uzależnione od wielkości danej jednostki pływającej. Obowiązuje tu podział na statki konwencyjne podlegające wymaganiom konwencji SOLAS - mowa tu o jednostkach o tonażu przekraczającym 500 GT - oraz na jednostki niekonwencyjne, czyli takie, których tonaż wynosi nie więcej niż 500 GT, a długość nie przekracza 24 m, takie jak kutry rybackie, jednostki specjalistyczne oraz badawcze, a także jachty.

Rodzaje urządzeń nawigacyjnych

Wszystkie urządzenia nawigacyjne instalowane na statkach konwencyjnych powinny zostać uznane przez PRS bądź posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności z wymaganiami Dyrektywy MED dotyczącej wyposażenia morskiego. Do podstawowych urządzeń nawigacyjnych są zaliczane:

  • kompasy magnetyczne i żyrokompasy,
  • logi i echosondy nawigacyjne,
  • radary morskie z automatycznym nakreślaniem radarowym (ARPA),
  • GPS - globalny system określania pozycji,
  • Systemy nawigacyjne ECDIS - system obrazowania mapy elektronicznej i informacji nawigacyjnych,
  • AIS - system automatycznej identyfikacji,
  • VDR - rejestrator danych z podróży,
  • autopiloty i kompasy satelitarne.

Powyższe urządzenia są przeważnie łączone w zintegrowane systemy nawigacyjne.

Wyposażenie nawigacyjne dla jednostek niekonwencyjnych podlega łagodniejszym przepisom i pozwala na stosowanie małych ploterów map, które mogą być zespolone z GPS, echosondą i radarem. - Zaznacza specjalista reprezentujący firmę Escort, która prowadzi działalność w branży szeroko pojętej elektroniki morskiej. - Popularnym urządzeniem nawigacyjnym na jednostkach niekonwencyjnych jest autopilot pozwalający na precyzyjne utrzymywanie wyznaczonego kursu w trudnych warunkach pogodowych.

Dostarczaniem systemów nawigacyjnych zajmują się profesjonalne firmy, takie jak wspomniana wyżej firma Escort, która dysponuje kompleksową ofertą urządzeń nawigacji morskiej zarówno dla statków konwencyjnych, jak i jednostek niekonwencyjnych. Przedsiębiorstwo to oferuje instalację i uruchamianie urządzeń nawigacyjnych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oceń artykuł (8)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz