Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej uczniów

Najważniejsze zmiany w opiece zdrowotnej uczniów

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadza istotne zmiany w systemie opieki zdrowotnej, gwarantując od teraz młodzieży szkolnej dostęp do gabinetów stomatologicznych oraz standaryzując ich opiekę i profilaktykę zdrowotną w tym zakresie. Jak konkretnie wyglądają te zmiany i na jak szeroki zakres opieki mogą liczyć uczniowie? Zapraszamy do lektury, odpowiemy na pytania.

Dentyści wracają do szkół

Wdrażana właśnie regulacja prawna obejmuje uczniów wszystkich publicznych szkół podstawowych i średnich. Zapewnia ona im m.in. możliwość skorzystania z opieki stomatologa lub higienistki stomatologicznej. Jeżeli w budynku szkoły nie ma wyodrębnionego gabinetu dentystycznego, to organ prowadzący placówkę zobowiązany jest do zagwarantowania dostępu do gabinetu w nieodległej przychodni, gdzie najmłodsi pacjenci będą obsługiwani poza kolejnością. Problemem szkół w małych miejscowościach i placówek wiejskich jest jednak utrudniony dostęp do takiej infrastruktury – w okolicy niewiele jest gabinetów stacjonarnych. Dlatego problem ten postanowiono rozwiązać przy pomocy tzw. dentobusów, które mają docierać do najbardziej oddalonych placówek i tam realizować założenia ustawy. Rozwiązanie to nie tylko zwiększy dostępność opieki stomatologicznej, ale i zwiększy jej efektywność poprzez szybszą diagnozę i skrócenie czasu reakcji na wykryte problemy zdrowotne. Co ważne, świadczenia te (oraz wszystkie inne wymienione w Ustawie) są w całości finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uczniowie pod regularną opieką pielęgniarek

Zapewnienie profilaktyki zdrowotnej i ogólnego dobrostanu zdrowia uczniów w każdej szkole odbywać się będzie poprzez gabinety profilaktyki zdrowotnej prowadzone przez pielęgniarki środowiskowe nauczania i wychowania albo przez higienistki. Analogicznie do gabinetów stomatologicznych, jeżeli szkoła nie ma warunków do organizacji pomieszczenia, to pielęgniarka przyjmować będzie uczniów w lokalnej poradni i tam właśnie prowadzić badania profilaktyczne (przesiewowe, szczepienia itp.), a w szkole realizować tylko czynności nie wymagające użycia profesjonalnej aparatury. Istotną rolą pielęgniarki będzie prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjnych i edukacyjnych, jak akcje wdrażające w zdrowy styl życia, właściwą dietę itp. Warto wiedzieć, że w razie nieszczęśliwego wypadku, urazu etc. personel medyczny może towarzyszyć poszkodowanemu uczniowi w karetce w drodze do placówki służby zdrowia.

Jednolite standardy, skoordynowana opieka

Ustawa wprowadza skoordynowane działania mające na celu poprawę monitorowania stanu zdrowia uczniów, minimalizację czynników ryzyka oraz kształtowanie wśród najmłodszych postaw prozdrowotnych. Obejmuje swym działaniem również dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore, nakładając na dyrektorów placówek i organy je prowadzące konieczność likwidacji barier i poprawę opieki nad nimi. Działania te będą prowadzone w porozumieniu z rodzicami oraz pracownikami placówek edukacyjnych, zaś sama postać pielęgniarki szkolnej ma koordynować prowadzenie poszczególnych działań, uczestniczyć w zebraniach rad pedagogicznych, prowadzić pogadanki itd. Najważniejszym jednak krokiem jest wprowadzenie standardowych procedur na terenie całego kraju, co zagwarantuje uczniom ze szkół publicznych opiekę zdrowotną niezależnie od miejsca zamieszkania.

Opracowanie:
Igor
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz

Przeczytaj także

Wyszukaj firmy z branży